Multiresistent sopp sprer seg raskt i USA. Det skaper bekymring.

En dødelig sopp spredte seg raskt under koronapandemien. Nå er amerikanske helsemyndigheter bekymret. FHI følger med i Norge.

Soppen Candida auris kan føre til alvorlig sykdom og død.

Candida auris, en multiresistent sopp, er nå spredt til mer enn halvparten av USAs 50 stater. Dette fremkommer i en ny forskningsrapport fra USAs folkehelseinstitutt, The Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

The New York Times skriver at soppinfeksjonen er vanskelig å behandle. Eldre mennesker og folk med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for infeksjon. Det samme er pasienter på respirator. De risikerer å bli alvorlig syke og dø av soppinfeksjonen.

– Candida auris er en sopp som kan gi infeksjoner hos mennesker. Det er særlig kritisk syke pasienter som er utsatt for infeksjon med denne soppen. Derfor ønsker vi ikke at den skal spre seg i intensivavdelinger og andre steder med veldig syke pasienter, sier overlege Miriam Sare ved avdeling for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet (FHI) til Aftenposten.

– Det er en sopp som ofte er resistent mot flere av de vanlige antisoppmedisinene vi bruker, som gjør at den kan være vanskelig å behandle, sier hun.

Friske personer med god allmenntilstand skal ikke være i faresonen.

Dobling

I USA har tilfellene av soppinfeksjoner nær doblet seg i løpet av koronapandemien, fra 756 i 2020 til 1471 i 2021, skriver CBS News.

I 2019 kom soppen inn på listen over sykdomsfremkallende mikroorganismer. I 2022 kom Candida auris inn blant multiresistente infeksjoner som hadde økt i kjølvannet av covid-19, melder avisen.

CDC sier soppen representerer en «alvorlig antimikrobiell resistensantimikrobiell resistensNår legemidlene vi benytter til å behandle infeksjoner med slike mikroorganismer ikke lenger virker, kalles det antimikrobiell resistens.-trussel». Tilfeller av den multiresistente soppinfeksjonen øker kraftig i amerikanske helseinstitusjoner.

Flertallet av pasienter som er syke med soppinfeksjon, responderte ikke på antisopp-medisinene.

FHI overvåker spredningen

I Norge begynte FHI å overvåke spredningen av soppen i 2019.

– Siden den gang har vi sett noen få tilfeller her til lands, men ingen utbrudd, sier overlege Miriam Sare.

Hun forklarer at FHI følger nøye med på spredningen av Candida auris både i USA, Europa og i Norge.

Det kan være vanskelig å peke på eksakt hvilken rolle Candida auris spiller, når pasienter med soppinfeksjon dør. Det opplyser epidemiolog Dr. Meghan Lyman, hovedforfatter av rapporten, ifølge The New York Times.

Økningen de siste årene er virkelig bekymringsfull, sier Lyman til NBC News.

Øker også i Europa

De første tilfellene av Candida auris ble registrert i Europa i 2015 og i USA året etter.

– Etter 2015 har det vært rapporter om noen få tilfeller fra ulike europeiske land, med en økning av utbrudd med denne soppen ved flere europeiske sykehus i Europa de siste par årene, sier Sare.

I USA så man den raskeste økningen av tilfeller mellom 2020 og 2021. Det fremkommer av data fra CDC publisert i Annals of Internal Medicine.

Det ble kun registrert få pasienter med soppinfeksjonen de første årene etter den ble registrert i landet for første gang i 2016. Nå skyter den fart i antall tilfeller både på sykehus og i sykehjem.

Ikke som i TV-serien

Spredningen av den multiresistente soppen kan fort skape bekymring hos seere av den populære TV-serien «The Last of Us». Det er det ikke grunn til, sier epidemiolog Dr. Waleed Javaid til NBC News.

– Dette er en infeksjon som bare rammer ekstremt syke individer som også sliter med andre helseplager, sier han.