Lover klargjøring av luftvern til Ukraina «ASAP». – Ukraina er i krig. Det haster.

Gaven fra Norge og USA på to Nasams-batterier til Ukraina hentes i hovedsak frem fra norske militærlagre. Det trengs noe oppgradering, men dette har høy prioritet, sier sjefen for Luftforsvaret.

– Dette er viktig og riktig, sier generalmajor Rolf Folland. Han er svært tilfreds med at Norge gir luftvern til Ukraina.

Det norsk-amerikanske bidraget ble offentliggjort da forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøkte Kyiv fredag. Begge møtte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Det dreier seg altså om to ildledningsenheter og seks utskytningsramper fra Norge, mens amerikanerne bidrar med sensorer og radar, foruten ammunisjon (Amraam-missiler). Norge skal også stå for opplæring av de ukrainske soldatene som skal bruke systemet.

Bidraget kommer i tillegg til de to enhetene donert av USA høsten 2022.

– Svært viktig for oss

– Dette er veldig gledelig. Det å kunne bidra til ukrainernes frihetskamp har vært mitt viktigste fokusområde for 2023. Og det har vært øverste prioritet for Luftforsvaret, sier generalmajor Rolf Folland.

– Samtidig vet vi hvor effektivt dette luftvernet allerede har vært for Ukraina i kampen mot russerne. Det har bidratt til at Ukraina har hatt luftkontroll, noe som er svært viktig, sier Folland.

– Svekker ikke Norge

Han forsikrer at bidraget ikke vil svekke den norske beredskapen.

– Enhetene skal hentes ut fra lagring, og trenger noe oppgradering før det kan tas i bruk. Dette vil Kongsberg Defence and Aerospace bidra med, sier Folland til Aftenposten.

Og han lover at dette vil skje så raskt som overhodet mulig. Hvor opptreningen av det ukrainske personellet skal skje, vil han ikke opplyse om.

– Men Ukraina er i krig. Det haster, sier Folland.

Det er seks slike utskytningsramper Norge gir, i tillegg til to ildledningsenheter. Bildet er tatt ved Huseby i Oslo denne uken.

– Høyt verdsatt

Forsvarsministeren uttalte fredag at bidraget ble godt mottatt i Kyiv.

– Norge har tidligere bidratt til en amerikansk donasjon av Nasams med materiell og opplæring. Donasjonen er blitt høyt verdsatt og har hatt meget god effekt. Russiske missilangrep på ukrainsk infrastruktur viser behovet for å forsterke luftvernet i Ukraina. Ukraina har også i flere sammenhenger bedt om mer og bedre luftvern. Denne donasjonen vil bidra til en forsterkning av Ukrainas luftvern, sier Bjørn Arild Gram.

Utskytning av missil fra Nasams-luftvernet under øvelse på Andøya.