Israelsk minister om bosetninger: – Vi vil ha mye mer

Regjeringen i Israel varsler mer bygging på den okkuperte Vestbredden, tross kritikk fra USA, Norge og en rekke andre europeiske land.

Israels ytre-høyreregjering har besluttet å etablere ni nye bosetninger i de okkuperte palestinske områdene. FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og i strid med folkeretten.

Bakgrunnen for kritikken er Israels godkjenning av ni såkalte utposter på Vestbredden og planer om 10.000 nye boliger i okkuperte palestinske områder.

Men det virker ikke som misnøyen i de vestlige landene bekymrer Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir.

– Ni bosetninger er fint, men det er likevel ikke nok. Vi vil ha mye mer, sier han i en video-uttalelse tirsdag.

Ben-Gvir, som leder et nasjonalistisk ytre høyre-parti, sier «Israels land tilhører Israels folk».

Norsk fordømmelse

Tidligere samme dag kom Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) med skarp kritikk av byggeplanene som Israel har presentert så langt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fordømmer den israelske regjeringens beslutning om å etablere nye bosetninger i de okkuperte palestinske områdene.

– Jeg fordømmer Israels beslutning om å legalisere ni bosetningsutposter på den okkuperte Vestbredden, sa hun.

– Jeg tar også sterk avstand fra planene om å bygge tusenvis av nye boliger i allerede etablerte bosetninger. Den israelske bosetningspolitikken på okkupert land er i strid med folkeretten og må stanses, heter det i Huitfeldts uttalelse.

Inntil nå har Israel ansett de ni utpostene som ulovlig – selv om de har vært beskyttet av israelske soldater.

Legaliseringen skjer samtidig som flere palestinske lokalsamfunn og landsbyer på Vestbredden risikerer tvangsfordrivelse, påpeker Huitfeldt.

Ulovlige

Israels bosetninger i okkuperte palestinske områder er ifølge FNs sikkerhetsråd ulovlige og i strid med folkeretten. Den fjerde Genèvekonvensjonen slår fast at okkupantmakter ikke kan forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes.

Israel har siden 1967 etablert rundt 270 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden og drøyt 30 bosetninger på de syriske Golanhøydene. Bosetningene huser i dag rundt 700.000 israelere.

Tirsdag kom utenriksministrene i Frankrike, Italia, Storbritannia, Tyskland og USA med en felles uttalelse der de uttrykker «dyp bekymring» som følge av israelske planer om å bygge tusenvis av boliger i bosetningene.

– Vi er sterkt imot slike ensidige handlinger som kun vil forverre spenningen mellom israelere og palestinere og undergrave innsatsen for å oppnå en fremforhandlet tostatsløsning, skriver ministrene.

Også flere av Israels arabiske naboland – Egypt, Jordan og Saudi-Arabia – har kritisert bosetningsplanene.

Internasjonal kritikk

USAs utenriksminister Antony Blinken kom med lignende kritikk før den europeiske fellesuttalelsen.

– Vi er sterkt imot slike ensidige tiltak, som forverrer spenningene og undergraver utsiktene for en forhandlet tostatsløsning, sa han.

I likhet med Ben-Gvir har Israels finansminister Bezalel Smotrich avfeid kritikken. Smotrich – som selv er en religiøs, ultranasjonalistisk bosetter – vil gjøre titalls bosetninger i det okkuperte området lovlige. Han og hans allierte vil jobbe for å «fjerne alle begrensninger på bygging i Judea og Samaria helt», sier Smotrich og bruker de bibelske navnene på området.

– Regjeringen har gjort vårt syn klart overfor amerikanerne, og selv blant venner er det lov å være uenige, sier ministeren.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir vil fortsette å utvide bosetningene i okkuperte palestinske områder.

I den israelske regjeringsavtalen er Smotrich lovet kontroll over militæretaten som har ansvar for byggearbeidene i bosetningene. Han har tidligere sagt at han vil overføre kontrollen over Vestbredden til sivile myndigheter. Det vil i praksis innebære en annektering av området, noe som etter alt å dømme vil føre til omfattende internasjonale reaksjoner.

Opptrapping

Konflikten mellom Israel og palestinerne har blusset kraftig opp den siste tiden. I fjor ble 178 palestinere drept av israelske styrker i de okkuperte områdene, blant dem 42 mindreårige. Åtte palestinere ble drept av bosettere.

Siden årsskiftet er ytterligere 46 palestinere drept av israelske soldater og bosettere på Vestbredden. Elleve israelere er drept i palestinske angrep, sju av dem ved en synagoge i en bosetning i Øst-Jerusalem.

Israel har trappet opp sine angrep i de okkuperte palestinske områdene, men palestinernes motstand avtar ikke.

Lever i frykt

– Jeg er dypt urolig over befolkningens lidelser. De lever i frykt som følge av hyppige angrep, drap og dødsfall, sier Huitfeldt.

Den israelske regjeringens beslutning om å etablere nye bosetninger vil trolig føre til ytterligere oppblussing av vold, frykter hun.

– For å unngå ytterligere opptrapping av konflikten er det viktig at israelske myndigheter opphever disse beslutningene, som også undergraver tostatsløsningen og uunngåelig vil bidra til mer konflikt, sier Huitfeldt.

– Det er viktig at den israelske regjeringen tar reelle grep for dempe konfliktnivået før situasjonen kommer ut av kontroll. Ledere på palestinsk side må også bidra til å roe ned situasjonen, sier utenriksministeren.