Verden

Sitter trygt tross drepende kritikk

Ingen kan huske å ha hørt maken til kritikk fra et offentlig utvalg som den Reinås-utvalget presenterte i går. Men mistillit er ikke på opposisjonens lepper.

  • Forf>jon Hauge (foto)
  • <forf>ole Nygaard<

Både statsminister Kjell Magne Bondevik og utenriksminister Jan Petersen var preget av stundens alvor da de sammen med justisminister Odd Einar Dørum kom til pressekonferansen om Reinås-utvalgets rapport i går. Den helt uvanlig harde kritikken hadde gjort inntrykk.Flere opposisjonspartier rettet senere kritikk mot statsministeren for å gjemme seg bak utenriksministeren og ikke ta inn over seg det overordnede ansvar han selv har i krisesituasjoner.— Det var ledersvikt både hos statsministeren og utenriksministeren. Statsministeren har et overordnet ansvar i krisesituasjoner. Det er viktig at han ikke fraskriver seg det, slik det var tendenser til på pressekonferansen, sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Marit Nybakk.Hun mener det var en utrolig dårlig ledelse i Utenriksdepartementet, men understreker at mistillit er utelukket for Ap. i denne saken. - Dette er ikke en sak for partipolitisk markering. Mange nordmenn omkom, og mange pårørende er rammet, sier hun og krever at Regjeringen straks går i gang med å opprette et sentralt organ for krisehåndtering.

Innrømmer svikt.

Jan Petersen understreker selv at det var betydelige svakheter i Utenriksdepartementets håndtering av krisen. - Jeg har ingen problemer med å erkjenne at kritikken er kraftig, sier han. Utenriksministeren tenker likevel ikke på å trekke seg og ønsker i stedet å være med på å gjennomføre forbedringer. Statsministeren fremhevet imidlertid flere ganger at utvalget ikke trodde krisen ville vært bedre taklet av en annen regjering. Petersen sa at vi aldri har vært borti en katastrofe av et slikt omfang, og at vi ikke har hatt et apparat eller en plan for å takle noe så stort.Senterpartiets leder, Åslaug Haga, mener det var en ydmyk utenriksminister som fremsto. - Jeg hadde nok forventet en mer ydmyk statsminister. Det er en systemkollaps og en total mangel på ledelse som beskrives. Det er et ansvar også statsministeren må ta inn over seg, sier hun. Men Haga er ikke på statsrådsjakt og mener at jobben fremover er å få på plass en kriseberedskap som kan hindre at slikt gjentar seg.

Gjemmer seg.

Lederen i Sosialistisk Venstreparti, Kristin Halvorsen, mener at hverken statsministeren eller utenriksministeren forstår den kritikken de har fått. - Statsministeren har ansatser til å gjemme seg bak utenriksministeren. Men han har et eget ansvar, sier hun. Halvorsen mener at en katastrofe der mange nordmenn i utlandet var involvert, kunne vært forutsett.I mai fremlegger justisminister Odd Einar Dørum en stortingsmelding som gir Stortinget anledning til å debattere krisehåndteringen etter katastrofebølgen. SV-lederen krever at Regjeringen der viser større forståelse for den kritikken som er fremkommet.Fremskrittspartiets formann, Carl I. Hagen, mener Reinås-utvalget underbygger hans egen kritikk mot Utenriksdepartementet. - Innsatsen var underdimensjonert, og departementet hadde hverken gode nok prosedyrer eller god nok katastrofeberedskap, sier han.

Les også

  1. Et norsk systemsammenbrudd

  2. Pårørende: Kjenner oss godt igjen

  3. Håper å finne alle døde

  4. Får følger

  5. Arresteres i rapporten

  6. Sitater fra rapporten: Knusende dom