Verden

Økonom: – Det er en fare for at det går for bra med den islandske økonomien

Turismen på Island har femdoblet seg siden 2010. Industrien har virket livreddende på den lille økonomien etter finanskrisen. Nå frykter økonom at det går for bra med islendingene.

Island er i vinden. I 2017 forventes øynasjonen å få besøk av 2,3 millioner turister. Bilder viser hovedkontoret til banken Kaupthing i Reykjavik.
 • Inger Lise Hammerstrøm
  Inger Lise Hammerstrøm
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Det går så det griner med økonomien på Island. Eksporten, som blant annet inkluderer fisk, silisium og aluminium, har ifølge Financial Times gått opp med 64 prosent siden 2008. I tillegg har turismen seilt opp som landets største næring foran fiskeri.

Les også: Destinasjon Island

2,3 millioner turister forventes å besøke Island i 2017. Det er en femdobling siden 2010.

Denne utviklingen er ikke bærekraftig skal man tro den ferske rapporten til sjefanalytiker Anders Svendsen i Nordea.

Boligprisene har steget med 20 prosent på ett år

– Det er en fare for at det går for bra, sier Svendsen og utdyper:

– Turismen kan føre til at markedet blir overopphetet og legger for mye press på boligprisene, sier Svendsen.

Varme kilder, som Den blå lagune, er en av årsakene til at turister valfarter til Island.

Ifølge Reuters beregner den islandske banken Arion at det er behov for 8–10.000 nye boliger innen 2020. Mange boliger blir nå kjøpt opp for utleie til turister. Det er med på å presse boligprisene opp.

Svendsens rapport, som har fått tittelen Island: I ferd med å bli for populært for sitt eget beste, viser at boligprisene har gått opp med 20 prosent bare siden 2016.

– Folk reiser ikke på ferie for å se turister

Ifølge statistikk fra Det islandske turiststyret er det britene som står for den største andelen turister på Island. I 2017 forventes 124.000 briter å besøke landet. Dernest kommer USA med 102.900, en dobling fra 2016. Om lag 7000 nordmenn besøkte Island i 2016 og i 2017.

Svendsen er redd turismen dreper turismen.

– Folk reiser ikke på ferie for å se turister, de vil oppleve det lokale. Sånn som det er nå, er det flere turister enn islendinger på Island, sier Svendsen.

Utbruddet i vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull våren 2010, gjorde at flere turister ville besøke Island.

– Turismen vil avta nå som valutaen er blitt sterkere, og fordi det er for mange turister der, sier Svendsen, som tror effekten kan vise seg allerede neste år.

– Hvor mye tåler den islandske økonomien at turismen avtar?

– Island tåler nok at turismen går noe ned, nå som den har vokst så kraftig, svarer Svendsen.

Krevende for en liten økonomi

Storstilt utlånsvirksomhet fra bankenes side var årsaken til at Island ble så hardt rammet av finanskrisen i 2008.

Linjene trekkes tilbake til landets inntreden i EØS i 1994. Medlemskapet åpnet for at de islandske bankene kunne gjøre investeringer i utlandet.

– Bankene satset stort internasjonalt, og de lyktes lenge. Men fremgangen var basert på en ugunstig kombinasjon av internasjonale lån, høye renter og reguleringer som ikke var tilpasset de nye tidene med friere kapitalflyt, forklarer fagsjef Marius Doksheim i Civita.

Doksheim forklarer videre at finanskrisen rammet som følge av et svakt fundament i møte med usikre tider.

Island er unikt, men det mister sin sjarm når det blir overfylt med turister mener økonom. Her ved vulkanen Katla.

– Man mistet tiltroen til bankene, og når bankene utgjorde en så stor del av den islandske økonomien, rammet fallet hele landet.

Les også: Islands statsminister har selskap i skatteparadis

Sist gang landet gikk på en økonomisk smell, var i 1989 da torskestammen kollapset.

– I en så liten økonomi er det avgjørende, men samtidig krevende, å ha flere ben å stå på, sier Doksheim.

Han mener Island er bedre rustet nå enn de var for ti år siden.

– For det første har man ansvarliggjort bankene. For det andre er institusjonene sterkere og reguleringene bedre tilpasset. Økonomien er også mer mangfoldig, og ikke lenger like avhengig av en enkeltnæring, sier Doksheim.

Sentralbanken står overfor et dilemma

17. mai i år senket den islandske sentralbanken renten, i et forsøk på å bremse kroneveksten.

Tiltaket fikk kritikk av økonom Lars Christensen i Markets & Money Advisory. I et intervju med DN advarte han om at rentekuttet kunne få en allerede opphetet økonomi til å vokse enda raskere.

– Det kan føre til at den hjemlige inflasjonen skyter i været. Da kan det hende at sentralbanken må bråsnu og sette opp renten, slik at det blir en ny nedgangsperiode på Island, advarte Christensen.

Les også: Island slår Storbritannia – også i økonomi

Anders Svendsen i Nordea, er enig i at sentralbanken nå står overfor et dilemma.

– Mens en for lav rente kan bidra til å opphete den hjemlige økonomien unødig, kan en for høy rente bidra til for rask vekst av den islandske kronen. Det vil være dårlig nytt for eksporten og turismen, sier Svendsen.

Game of Thrones har bidratt til økt turisme på Island. Her fra den berømte «Ice Wall»

Vurderer norsk modell

Ifølge Svendsen er islendingene på vakt for en ny økonomisk krise.

– Islendingene er bekymret for om de er i ferd med å blåse opp en ny ballong som ender med å eksplodere.

Faren er ifølge Svensen at islendingene blir mer eller mindre avhengige av turismen.

Økonom Anders Svendsen mener islendingene er bedre til å håndtere kriser enn gode tider.

– Da er vi på tilstander som ligner hollandsk syke, sier Svendsen.

Hollandsk syke er et begrep som oppsto i Nederland i 1977. Landet hadde benyttet de store inntektene de fikk fra naturgassforekomstene de fant på 1960-tallet til stor ekspansjon i offentlig sektor. Samtidig hadde landet foretatt avindustrialisering. Når inntektene fra naturgass gikk ned, førte det til smertefulle kutt i offentlig sektor.

Bekymringer knyttet til hollandsk syke er ifølge SNL en av årsakene til at Norge har opprettet handlingsregelen.

Ifølge Svendsens rapport diskuterer islendingene nå å ta i bruk et norskinspirert stabilitetsfond.

– Hensikten vil i så fall være at staten er med og absorberer store kapitalinnflytelser for deretter å ha muskler nok til å kompensere for store utgifter, sier Svendsen.

Les også

 1. Islands statsminister har selskap i skatteparadis

 2. Han felte Islands statsminister i Panama Papers. Fortsatt møtes han med sinte tilrop i butikken og på telefon.

 3. Spektakulære reisemål: Destinasjon Island

Les mer om

 1. Island
 2. Økonomi
 3. Finanskrise
 4. Turisme
 5. Industri