Ny bok: USA og Storbritannia kjente tidlig til Hitlers jødeutryddelse

Allerede i desember 1942 skal britiske, amerikanske og sovjetiske myndigheter ha vært klar over at to millioner jøder var drept og at ytterligere fem millioner sto i fare.

Adolf Hitler fotografert i 1931.

Opplysningene kommer frem i den nye boken Human Rights After Hitler av den britiske akademikeren Dan Plesch. Han har gått gjennom tidligere tilbakeholdte dokumenter fra FNs krigsforbryterkommisjon, som etterforsket forbrytelser under andre verdenskrig.

Adolf Hitler ble ifølge boken satt på kommisjonens første liste over krigsforbrytere i desember 1944. Avgjørelsen skal først ha kommet etter omfattende diskusjoner og etter en formell siktelse fra eksilregjeringen til daværende Tsjekkoslovakia, som var okkupert av nazistene under krigen.

Krigsforbryterkommisjonen ble opprettet allerede i 1943, to år før FN ble grunnlagt.

Syv tiltaler

Innen mars 1945, en måned før Hitlers død, hadde kommisjonen gått inn for minst syv separate tiltaler for krigsforbrytelser mot Hitler, ifølge Plesch.

Bakgrunnen var at man hadde fastslått at den tyske diktatoren kunne holdes ansvarlig for Nazi-Tysklands handlinger i okkupert land.

Plesch har ledet en kampanje for å få innsyn i krigsforbryterkommisjonens arkiv. I et dokument fra 15. desember 1944 anklager Tsjekkoslovakias eksilregjering Hitler og fem medlemmer av hans regjering, blant dem Rudolf Hess og Heinrich Himmler, for lovbrudd inkludert «drap og systematisk massakre-terror». En kopi av dokumentet er med i boken.

Bildet av inngangen til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau i Polen er tatt i februar/mars 1945.

– Allierte land gjorde lite

Ifølge boken beviser juridiske dokumenter, regjeringsdokumenter og intervjuer med torturofre «uten tvil» at regjeringene i USA og Storbritannia ble fortalt om Hitlers utryddelsesleire i de første årene av andre verdenskrig. Ifølge den britiske avisen Independent visste man i desember 1942 om at to millioner jøder var utryddet.

Plesch hevder at USA og Storbritannia visste om leirene, men at de nesten ikke gjorde noen ting for å stanse massedrapene. Deler av regjeringene i de to landene skal ha vært motstandere av å hjelpe jødene.

I mars 1943 skal for eksempel Viscount Cranbourne i Winstons Churchills regjering ha sagt at jødene ikke skulle få spesialbehandling som flyktninger. Han mente at Storbritannia allerede hadde tatt i mot så mange av man ikke kunne tilby en trygg havn til flere.

Sterk ordbruk

Da de allierte landene fordømte jødeutryddelsen i en felles uttalelse i 1942, var ordbruken likevel sterkere enn man tidligere har antatt. Også Sovjetunionen og en rekke andre land sluttet seg til denne uttalelsen.

– Boken dokumenterer at ikke bare utryddelsen av jødene var fordømt offentlig av allierte, men at spesifikke detaljer om tilintetgjørelsen ble offentliggjort, som bruken av giftgass og Polen som et henrettelsessentrum, sier Plesch.