Verden

Kinas kritiske røster tvinges til å tie

BEIJING (Aftenposten): - Vi sensurerer oss selv. Det blir stadig farligere å kritisere regimet, sier en kinesisk dissident til Aftenposten foran årsminnet for Tiananmen-massakren.

Pro-demokrati-aktivist Lui Yuk-lin holder et portrett av Pu Zhiqiang under en demonstrasjon i Hongkong.
  • Jørgen Lohne
    Jørgen Lohne
    Aftenpostens korrespondent i Asia

Kinas opposisjonelle er vant til at myndighetenes kontroll og undertrykkelse forsterkes hvert år når det nærmer seg 4. juni og årsminnet for hendelser for 26 år siden som makthaverne forgjeves forsøker å fjerne fra den kollektive hukommelse.

I mai for ett år siden var advokaten Pu Zhiqiang (50) en av dem som ble arrestert etter å ha deltatt i en markering foran 25-årsminnet for massakren da hæren ble satt inn etter de langvarige demonstrasjonene på Den himmelske freds plass (Tiananmen).

Etter mer enn 13 måneder i varetektsfengsel er Pu nå tiltalt. Anklagene går ut på at menneskerettighetsforkjemperen skal ha ”fremmet etnisk hat” og ha ”startet krangler og fremprovosert bråk”.

Forbrytelsene er alvorlige, ifølge påtalemyndigheten i Beijing, som legger vekt på at Pu gang på gang offentliggjorde det statsadvokatene karakteriserer som hatefulle og fornærmende utsagn på Sina Weibo, Kinas svar på Twitter.

På celle med drapsmenn

Familien har tidligere meldt at Pu holder motet oppe i varetektscellen og tilbringer mye tid med å lese, blant annet Bibelen og Gabriel García Márquez’ 100 års ensomhet.

Demonstranter holder frem bilder av advokat Pu under en protest i Hongkong.

En intellektuell som selv har vært internert for sine kritiske holdninger, forteller Aftenposten hvordan denne kategorien politiske fanger behandles som vanlige kriminelle:— Jeg delte celle med cirka 20 andre i hele varetektstiden. Mennesker som var anklaget for drap, vold eller tyverier. Det gikk fint, for så vidt. De respekterte meg for den jeg er, sier vedkommende.

Men etter å ha blitt sluppet fri på prøve er denne personen nå svært forsiktig med å ytre seg.

— Jeg beklager at jeg ikke kan stå frem og snakke åpent. Men slik situasjonen nå er blitt, er vi mange som er nødt til å øve streng selvsensur.

Hardere linje

Den åpenbare politiske forfølgelsen av advokat Pu, en veltalende forsvarer med blant andre den internasjonalt anerkjente kunstneren Ai Wei Wei på klientlisten, er et eksempel på at Kina under Xi Jinpings ledelse slår hardt ned på enhver kritikk av kommunistpartiets linje eller landets politiske ledelse.

Ikke siden Tibet-opptøyene er så mange blitt anklaget for å utgjøre en fare for statens sikkerhet. Les korrespondent Jørgen Lohnes rapport.

Et annet eksempel som vakte betydelig internasjonal oppmerksomhet, er prosessen mot professor Ilham Tohti som i september i fjor ble dømt til livstids fengsel for å ha oppfordret til løsrivelse av Xinjiang-provinsen og til voldelig kamp for å nå dette målet.

Tothi nekter all skyld og fremholdt under straffesaken at han riktignok har kritisert Beijngs politikk overfor Xinjiangs uigurbefolkning, men at han samtidig alltid har anerkjent, og gått inn for, Kinas enhet. Professorens forsvarer, advokat Li Fangping, uttalte i fjor til Aftenposten at hans klient ble dømt på grunnlag av falske anklager i en lovstridig rettergang.

”Most wanted ”

Etter at Xi ble kommunistpartiets leder i 2012 og Kinas president i mars 2013, er regimets kamp mot frittalende kritikere blitt merkbart mer uforsonlig.

Blant dem som er spesielt utsatt i myndighetenes pågående forfølgelse av annerledes tenkende, er Kinas menneskerettighetsadvokater, konstaterer The Economist i en omtale av Pu Zhiqiangs sak.

I desember 2005 trykket Hongkong-magasinet Asia Weekly portretter av Pu og 13 andre menneskerettighetsadvokater på sitt cover og hyllet dem for deres innsats for weiquan, beskyttelse av den enkelte borgers rettigheter.

Forsiden fungerte nærmest som en ettersøktplakat, for etter den tid har Beijing-regimet gjort advokatene til en gjeng kriminelle og flyktninger.

Allerede året etter uttalte Kinas daværende sikkerhetssjef Luo Gan at kraftige virkemidler måtte tas i bruk mot ”sabotører mot systemet som arbeider under dekke av weiquan”. Siden da har advokatene toppet regimets ettersøkt-liste. President Xi Jinping avslutter nå jobben med å få dem bak lås og slå, skriver The Economist.

Minnes ofrene

Regimet fant altså sin anledning til å pågripe Pu, en av de mest fremtredende i weiquan-bevegelsen som fortsatt var på frifot, da han lørdag 3. mai 2014 deltok i et møte dissidenter karakteriserer som et ”mindre symposium” om Tiananmen-massakren i en leilighet i Beijing.

Som ung student var advokaten selv til stede under begivenhetene som rystet en hel verden for 26 år siden i år, og hadde derfor gjort det til en tradisjon å komme til den store plassen i Beijing sentrum hver 4. juni for å minnes sine døde kamerater. For andre år på rad er menneskerettighetsforkjemperen nå forhindret fra å foreta sin markering.

Åtte års strafferamme

Med den foreliggende tiltalen risikerer Pu inntil åtte års fengsel, konstaterer hans forsvarer, Shang Baojun. Det kunne vært adskillig verre, og advokat Shang er glad for at påtalemyndigheten har frafalt to langt alvorligere tiltalepunkter, nemlig for å ha fremmet separatisme og ulovlig innhenting av personlig informasjon. Hadde Pu blitt tiltalt og felt for dette, kunne straffen blitt 20 års fengsel.

— Men han skulle selvsagt ikke vært tiltalt for noe som helst. Anklagene bygger på 30 mikroblogg-budskap. Det er uakseptabelt, anfører Shang.

Ytringsfrihetens grense

Pu Zhiqiangs meldinger på Sina Weibo var satiriske, ofte lattervekkende angrep på kommunistpartiets elite og deres utøvelse av makt i ettpartistaten (se faktaramme). At noen av disse utsagnene skulle gjøre avsenderen fortjent til flere års fengsel, er selvsagt uforståelig for alle som anser ytringsfriheten, slik den for eksempel i teorien er grunnlovfestet i Kina, som en selvfølgelig menneskerettighet.

Kinesisk påtalemyndighets syn er ikke uventet et helt annet:

— Freidig fornærmet han andre mennesker. Omstendighetene var ondskapsfulle og samfunnsdestruktive. Han bør straffeforfølges i samsvar med loven, het det i redegjørelsen fra Folkets 2. prokuratorkontor her i Beijing da tiltalen mot advokat Pu ble offentliggjort.

Straffesaken kommer trolig opp i løpet av sommeren. Det er neppe særlig dristig å spå at den vil bli avsluttet med fellende dom.

twitter.com/JorgenLohne

Les flere utenriksnyheter ved å følge Aftenpostens utenriksredaksjon på Facebook.

Les også

  1. Kinesisk advokat kan få 20 år i fengsel for tvitring

  2. Advokater og aktivister settes i husarrest

  3. Tibet-aktivist «forsvant fra fengselet»