Verden

Kinesiske par kan få to barn

Kinas kommunistparti opphever ettbarnspolitikken og tillater alle par å få to barn, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

 • Ntb

Det kinesiske nyhetsbyrået siterer et kommuniké utstedt av Kommunistpartiet etter et fire dager langt møte i Beijing for å peke ut landets kurs de neste fem årene.

De 250 partitoppene hadde ett mål med møtet, nemlig å finne fram til tiltak som kan få landets økonomi tilbake på et brattere vekstspor.

Les mer om bakgrunnen for hvorfor Kina går bort fra ettbarnspolitikken:

Les også

Kinas folketall på vei ned, men Chong ønsker seg en lillebror

Lavere vekst

Veksten i Kinas økonomi — der millioner av mennesker hvert år er blitt løftet ut av fattigdom - er i ferd med å avta. Landets statistikkbyrå nedjusterte nylig fjorårets vekst til 7,3 prosent og meldte at veksten i tredje kvartal i år var på bare 6,9 prosent.

Med en årsvekst i bruttonasjonalproduktet som har vært på 7 prosent i både første og andre kvartal i år, må man 25 år tilbake i tid for å finne like lave vekstrater.

Det har ført til at myndighetene har vedtatt ulike tiltak for å stimulere økonomien i en ny femårsplan som tar sikte på at landets brutto nasjonalprodukt (BNP) skal fordobles i 2020 i forhold til 2010.

Fokus på forbruk

Planen går ut på å utvikle en forbruksorientert økonomi med vekt på ny teknologi for å erstatte den gamle modellen som er basert på utenlandshandel og investeringer.

I planen blir det ikke antydet noe mål for vekst, men en fordobling av BNP på fem år ville innebære en vekst på minst 7 prosent i året.

Det er på linje med tidligere løfter, men høyere enn det som er spådd av Det Internasjonale pengefondet (IMF) og andre analytikere. IMF mener at veksten i Kina vil avta ytterligere både i år og neste år.

Eldrebølge

Samtidig er det et faktum at befolkningen i verdens mest folkerike land blir stadig eldre - kombinert med at den arbeidsføre andelen krymper.

Det var ventet at Kinas befolkning ville begynne å synke i løpet av de neste tiårene om ikke ettbarnspolitikken ble justert.

De nye reglene vil ifølge Xinhua tre i kraft i løpet av neste år.

Endringen innebærer en betydelig liberalisering av Kinas politikk for familieplanlegging. I 2013, etter tiår med en streng ettbarnspolitikk, åpnet Kommunistpartiet for at par kan få ha to barn hvis en av foreldrene er enebarn.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Økonomi under IS' terrorregime: Der de fattige sulter og skatteoppkreveren bærer pisk.

 2. VERDEN

  Utdanning under IS' terrorregime: Gud og geværer for gutter og Gud og matlaging for jenter

 3. VERDEN

  Kvinner under IS' terrorregime: «Til martyrdommen skiller oss ad»

 4. VERDEN

  På innsiden av IS' propagandahær

 5. VERDEN

  Å lære krigere å krige

 6. VERDEN

  Tyskland sender hundrevis av flyktninger tilbake til Østerrike hver dag