Spiller de videospill, trekkes de i poeng. Kina skal bruke Big data til å overvåke alle innbyggernes bevegelser.

Kina skal overvåke innbyggernes aktiviteter og deretter klassifisere dem med poeng i et «sosialt kreditt-system».

«Storebror ser deg». Kinas president Xi Jinping markedsfører poengsystemet som en ønskelig måte å måle og forbedre «tilliten» i landet og bygge en kultur av «oppriktighet». - Enda en måte å kontrollere Kinas innbyggere på, sier seniorforsker Niels Nagelhus Schia leder NUPIs Cyber Security Centre.

Sensur og frihetsberøvelse har lenge vært en del av Kinas politikk overfor landets 1,3 milliarder innbyggere. Nå går den kinesiske staten enda lenger.

Kinesernes daglige aktiviteter skal kontinuerlig overvåkes og evalueres av myndighetene, ved hjelp av dataspor.

Kinas regjering la frem planene om «Social Credit System» i 2014.

Ordningen der statsborgerne vil bli vurdert ut fra deres oppførsel er allerede i bruk noen byer, som Hangzhou, og vil bli satt i verk over hele Kina innen 2020. Da vil spørsmål som om en person skal få en statlig jobb eller få tillatelse til å reise til utlandet bli bestemt av en algoritme, skriver The Times.

Lav «sosial kreditt» kan gi problemer

Kinesiske myndigheter skal få tilgang til mobildata om alle innbyggere og bruke denne informasjonen til å rangere dem i et poengsystem.

Innbyggernes innkjøp i butikker og på nett, adferd i sosiale medier, hvor ofte og lenge de spiller videospill, om de går på rødt lys, hvilke regninger de betaler og hvilke venner de omgås og hvor de beveger seg, alt dette og mer vil bli overvåket av myndighetene.

En tv-skjerm viser en live-nyhetssending av president Xi Jinping på en T-banestasjon i Beijing.

All atferd som myndighetene mener er negativ vil kunne føre til trekk i en innbyggers «sosiale kreditt» og innbyggere med lav sosial kreditt vil kunne få problemer med å få jobben de søker på eller lån i banken, ifølge Computerworld.

Borgere som derimot oppnår en høy sosial kreditt blir belønnet ved for eksempel å kvalifisere for et «øyeblikkelig lån» eller tillatelse til å fly til utlandet.

– Enda en måte å kontrollere Kinas innbyggere på

Den kinesiske regjeringen markedsfører systemet som en ønskelig måte å måle og forbedre «tilliten» i landet og bygge en kultur av «oppriktighet», skriver Wired.

Seniorforsker Niels Nagelhus Schia leder NUPIs Cyber Security Centre og sier at Kinas innføring av et «Social Credit System» henger sammen med Kinas cyber strategi og ambisjonene om å bli en «cyber-supermakt».

– President Xi Jinping ser på cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet som to sider av samme sak. Dette får en rekke konsekvenser og innebærer blant annet et sterkt behov for kontroll av hva som blir sagt og gjort på internett, samt kontroll med internett innenfor landets grenser.

– Presidenten har uttalt at partiets syn alltid må dominere i cyberspace. Det nye poengsystemet er enda en måte å kontrollere Kinas innbyggere opp mot dette på, sier Nagelhus Schia.

– Vi legger fra oss dataspor overalt

Bjørn Erik Thon, direktør for Datatilsynet, sier at Kina gjør en realitet av at noen kan vite alt om deg.

– Dette er jo veldig ekstremt. Vi legger fra oss dataspor overalt, men europeiske regler begrenser hvordan disse dataene kan brukes, så noe lignende kunne aldri vært tillatt her, sier Thon.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Hva vi velger å dele med private selskaper og hva staten kan få vite om oss i Norge, et to forskjellige ting. Politiet kan for eksempel få tilgang til en persons Facebook-konto for å avdekke noe kriminelt, men da må det gjennom en juridisk avgjørelse først.

– Verden globaliseres

– Private selskaper vet jo ganske mye om oss, men det er begrenset hva de kan bruke dataene til. Samtidig er det noen få internasjonale selskaper som vet veldig mye om oss, som Facebook og Google. Det er verre enn at 20 selskaper vet litt om oss, sier Thon.

Selv om Kina er et spesielt land, sier Thon vi ikke bare skal kimse av det som skjer i Kina.

– Verden globaliseres, og vi kan ikke si at kinesiske selskaper aldri kommer til å etablere plattformer i Europa, sier Thon.