- Det som har skjedd i USA er peanuts mot det vi har i Europa

BRUSSEL (Aftenposten): Meslingeutbruddet i USA er ingenting mot utbruddene i Europa. For tiden foregår 5-6 større utbrudd i europeiske land.

Vaksineskepsis er årsaken til at Europa neppe vil klare å nå målet om å utrydde barnesykdommen i år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Barnet på 18 måneder fikk feber, hoste og det karakteristiske meslingeutslettet torsdag 12. februar. Seks dager senere døde det lille barnet fra en av de nordlige delene av Berlin, det første dødsfallet etter et stort meslingeutbrudd i den tyske hovedstaden. Obduksjonen viste at det også hadde en annen sykdom, men at meslingene var dødsårsaken.

Lang historie med vaksineskepsis

Etter at det tragiske dødsfallet ble kjent, har debatten rast om hvorvidt vaksinering bør bli obligatorisk i Tyskland. Men spørsmålet om tvungen vaksinering er ikke enkelt. Fagdirektør Hanne Nøkleby ved Nasjonalt folkehelseinstitutt sier at Tyskland, Østerrike og Sveits har sterke naturmedisinske, antroposofiske miljøer, også kalt Rudolf Steiner-miljøer, der folk er skeptiske til å ta vaksiner.

I Berlin har det vært et stort utbrudd av meslinger siden oktober i fjor, hvor over 570 har blitt smittet. 90 prosent av disse var ikke vaksinert mot meslinger, heller ikke barnet som døde.

Myndighetene tror utbruddet startet hos en bosnisk asylsøker. Men at det kunne spre seg til den øvrige befolkningen skyldes at mange over 45 år ikke er immune og at en god del unge voksne mangler den andre dosen av meslingevaksinen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Samtidig med utbruddet i Tyskland har amerikanske myndigheter kjempet mot et sjeldent meslingeutbrudd som startet i Disneyland i California.

Les også :

Les også

Meslinger ble erklært utryddet i USA for 15 år siden. Nå er sykdommen plutselig tilbake

— Det som har skjedd i USA er peanuts mot det vi har i Europa. Utviklingen i Europa skyldes at det er mange som har vært skeptiske til vaksiner over tid, sier Nøkleby.

Et banner som advarer mot meslingsmitte henges opp ved grensen mellom USA og Mexico. Amerikanske myndigheter har kjempet mot et sjeldent utbrudd, men situasjonen er mer alvorlig i Europa.

5-6 utbrudd i Europa nå

Hun forklarer at det jevnlig er utbrudd i Nederland, der en sterkt religiøs kristen gruppe nekter å la seg vaksinere. Også i Frankrike og Italia er det ofte store utbrudd.

— Jeg tror det er vanskelig for folk å forstå at meslinger er en farlig sykdom. Jeg tror det ligger i bunnen for det vi ser i Europa. Derfor er det grunn til å tro at dødsfallet i Tyskland vil kunne slå hardt, for dette kommer veldig nært, sier Nøkleby.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at det har vært et mål å utrydde meslinger i Europa i 2015. Det er lite som tyder på at det målet blir nådd. Akkurat nå pågår 5-6 større utbrudd i ulike europeiske land, opplyser teknisk rådgiver Abigail Shefer ved WHOs Europa-kontor.

I USA regner man meslinger som utryddet, selv om det har vært et utbrudd nå. I Europa er problemet at store grupper ikke er vaksinert, derfor kan sykdommen komme igjen og igjen. For å oppnå flokkimmunitet, må 95 prosent være vaksinert.

Kommentar:

Les også

«Nei, obligatorisk vaksine er ikke tvangsmedisinering»

Fattigdom hindrer vaksinering

Shefer sier at det er ulike grunner til at enkeltland har slike utbrudd. Noen meslingeutbrudd har vært knyttet til nyankomne flyktninger. Men i Italia, som er en gjenganger, er det for eksempel dårlig vaksinasjonsdekning i enkelte aldersgrupper. I tillegg kommer anti-vaksineholdning i enkelte sosiale miljøer, som Steiner-miljøet og i enkelte kristne grupper. I land som Bulgaria og Romania rammer meslingeutbruddene ofte fattige, som rom-folk, som har dårlig tilgang på helsetjenester. Flere av de største utbruddene i fjor, var i Øst-Europa.

— Det vil alltid komme tilfeller av meslinger utenfra. Men dersom du har god gruppeimmunitet, vil du kunne utrydde det, sier Shefer.

Men det klarer man altså ikke i Europa, selv om antallet meslingetilfeller gikk ned fra 2013 til 2014.

Flere europeiske land har miljøer der vaksineskepsis er utbredt. Det er en utfordring for helsemyndighetene.

WHO er bekymret over utviklingen.

— Vi er bekymret, men vi jobber hardt for å gjøre noe med det. Målet om utrydning i 2015 vil være svært utfordrende, sier Sheffer.

Antallet tilfeller av meslinger varierer voldsomt fra år til år, fra ca 1400 tilfeller i 2005 til 32 000 i 2011 og til 3600 i fjor, ifølge European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

— Det var færre tilfeller i Europa i 2014 enn i de fem foregående årene. Men det er for tidlig å si om det skyldes at Europa er i ferd med å få kontroll over situasjonen eller at det for tiden er mange som er immune takket være de store utbruddene vi har sett, sier Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

Les også:

Les også

Disse to kartene sier alt om barnedødelighet og vaksinedekning

Påbudskampanjer øker vaksineskepsisen

Selv om det er sterke tyske stemmer som nå ønsker å gjøre vaksinasjon obligatorisk, er det lite trolig at myndighetene vil gå med på det. Heller ikke Nøkleby tror det er veien å gå.

— Vi tror vi når bedre frem hvis vi forklarer hvorfor vaksinasjon er viktig. Vi ser at stedene hvor det har vært veldig harde kampanjer, blir også motstanden sterk, så det har ikke fungert godt. Men meslinger er den farligste av barnesykdommene, og Europa har ikke klart å stoppe spredningen av den. De stadige utbruddene gir varige skader og tar livet av barn helt unødvendig, sier Nøkleby.

meslingkart2-fnJb559E6d.jpg