- Jeg er fornøyd

<strong>Helsingfors (Aftenposten.no):</strong> Island får nordisk støtte.

Islands statsminister Geir H. Haarde smilte bredere etter møtet med sine nordiske kolleger i Helsingfors mandag ettermiddag enn da Aftenposten møtte ham under mellomlandingen i København i går. I bakgrunnen sitter Anders Fogh-Rasmussen, Danmarks statsminister.

Det ble ikke skrevet ut noen lånesjekk til den pressede islandske regjeringssjefen etter det timelange ekstraordinære møtet med statsministerkollegene fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det ble imidlertid nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal analysere hva som bør gjøres for Island nå. Haarde ser det som det viktige neste skritt på veien til mer konkret nordisk bistand.

Dialog med sentralbankene

Islands nasjonalbank er allerede i dialog med de andre nordiske sentralbankene, og det er fra dem – og ikke landenes regjeringer – som lånene skal komme. Arbeidsgruppen og sentralbankenes kontakt er derfor viktige steg i riktig retning for islendingene. Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen sier til Aftenposten.no at Island allerede har et kortsiktig lån på 500 millioner euro i Danmark.— Men islendingene har ikke tatt ut mer enn 200 millioner euro, sier Fogh Rasmussen.Han understreker at det er behov for en ytterligere og grundigere undersøkelse av konsekvensene av den avtalen det internasjonale pengefondet IMF inngikk med islendingene sist fredag. Fogh Rasmussen sier at han støtter den danske sentralbankens kortsiktige lån til Island, men påpeker at hvis det skal forlenges, krever det en statsgaranti. Og da må regjeringen god kjenne det. Det var i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i den finske hovedstaden, at statsminister Haarde ba om et krisemøte om Islands økonomiske situasjon.

- Trenger ytterligere fire milliarder dollar

Statsminister Haarde sa til Aftenposten på vei til Helsingfors at Island trenger ytterligere fire milliarder amerikanske dollar i lån etter at IMF fredag ga tilsagn om inntil 2 milliarder dollar. Etter møtet med sine kolleger er han optimistisk med sikte på å få mesteparten av det som mangler fra andre nordiske land. - Men Russland og Japan er fortsatt aktuelle, sier Haarde.Les også:

Les også

Tar ikke skylda for Islands kollaps

Den internasjonale finanskrisen har ikke rammet noe annet land så dramatisk som Island, sa Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt på en pressekonferanse i Helsingfors i kveld.— Det er viktig at vi står sammen i nordisk solidaritet, sa Reinfeldt, som påpekte at landene trenger den snart nedsatte arbeidsgruppen for å finne ut av hvordan man kan gå videre på IMF-sporet i Norden.