Storbritannias regjering beskyldes for milliardsløsing

Den britiske regjeringen beskyldes for sløsing under pandemien og må leve med økonomisk risiko knyttet til bruken av flere tusen koronamilliarder i flere tiår.

En parlamentskomité har sett på milliardene Boris Johnson og hans regjering har brukt på covid-19-tiltak og på hvordan pengebruken innebærer en langvarig økonomisk risiko.

Parlamentskomiteen for offentlige regnskaper (PAC) har sett på regjeringens håndtering av pandemien og legger frem to rapporter søndag, melder Reuters.

– Med tanke på de enorme summene som er brukt på covid-tiltak så langt, må regjeringen være tydelige på hvordan dette skal håndteres videre og hva slags tidshorisont som gjelder, sier PAC-leder Meg Hillier.

– Skattebetalerne vil være utsatt for risiko i 20 år knyttet til ting som lån til kultursektoren og nye risikoer som alle departementer raskt må lære å håndtere, sier hun. Ett eksempel komiteen trekker frem er et anslått tap på 26 milliarder pund på svindel og misligholdelse av lån som er gitt for å hjelpe bedrifter gjennom krisen.

2,1 milliarder på ubrukelig utstyr

Staten har brukt 372 milliarder pund på pandemien så langt. Det tilsvarer drøyt 4500 milliarder kroner eller omtrent tre norske statsbudsjett. Dette inkluderer det komiteen beskriver som «en uakseptabelt høy» andel av sløsing. De viser til at det er brukt 2,1 milliarder pund på ubrukelig beskyttelsesutstyr.

Regjeringen svarer at bare 0,84 prosent av verneutstyret som ble kjøpt inn, ikke kunne brukes og at de har planer for å bruke det til andre formål.

– Det er robuste prosesser på plass for å sikre at pengene regjeringen får mye tilbake for skattepengene den bruker, sier helsedepartementet i en uttalelse.