Først la Russland ned veto. Så fikk de viljen sin.

FNs siste nødhjelpskorridor inn til Syria risikerte å bli stengt. Nå får den holde åpent i seks måneder til.

1,7 millioner av innbyggerne nordvest i Syria bor i flyktningleirer. Søndag risikerte de å miste tilgang på kritisk nødhjelp fra FN. Bildet viser en flyktningleir nord for byen Idlib.

I 2014 fantes det fire veier å frakte nødhjelp inn til kriserammede områder i Syria.

Det var før Russland brukte sin vetorett i FNs sikkerhetsråd og stengte tre av dem. Moskva har lenge ment at rutene er et brudd på Syrias suverenitet. Presidentene i de to landene er nære allierte.

Dermed var det bare én vei igjen: grenseovergangen Bab al-Hawa mellom Tyrkia og Syria. Den har vært FNs eneste mulighet til å frakte nødhjelp til de rundt 4 millioner menneskene som bor nordvest i Syria.

Søndag utløp FNs mandat. I et møte i FNs sikkerhetsråd fredag la Russland ned veto enda en gang. Over fire millioner mennesker risikerte å miste tilgang på kritisk nødhjelp.

Russland la frem et ultimatum. De foreslo å forlenge mandatet i seks måneder. Hvis de andre landene ikke gikk med på det, ville nødhjelpskorridoren bli stengt.

Til slutt fikk Russland viljen sin. Korridoren får holde åpen frem til januar neste år. Ikke alle syntes det var en god løsning.

– Barna nordvest i Syria fortjener bedre enn denne høyt politiserte trusselen om å sulte dem hver sjette måned, skriver Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, på Twitter.

– Vi trenger uhindret tilgang til sivile i nød uansett hvor de er og hvem som kontrollerer territoriet, slår han fast.

Enighet om Russlands forslag

Siden 2014 har FN sendt nødhjelp inn til opprørskontrollerte områder nordvest i Syria via Tyrkia. Det har de kunnet gjøre uten tillatelse fra Syrias president Bashar al-Assad.

En resolusjon i FNs sikkerhetsråd har gjort det mulig. Den har Russland lenge ønsket å bli kvitt. Landet mener nødhjelpen i stedet bør bringes inn via den regjeringskontrollerte delen av Syria, noe som vil gi Assad-regimet langt større kontroll.

Da vil i så fall FN trenge tillatelse fra Assad-regimet til å jobbe i de opprørskontrollerte områdene.

Grenseovergangen Bab al-Hawa har siden 2020 vært den siste nødhjelpskorridoren inn til Syria. Nå vil Russland stenge den.

I årevis har USA og Russland forhandlet om å holde den siste nødhjelpskorridoren åpen. Søndag utløp Sikkerhetsrådets mandat for korridoren.

Norge og Irland hadde fremmet et forslag til resolusjon som i praksis ville ha forlenget mandatet med ett år. Fredag la Russland ned veto mot dette.

Landets FN-ambassadør, Dmitry Polyanskiy, mente forlengelsen «ignorerte Syrias interesser». I stedet foreslo han å holde ruten åpen i seks måneder for å unngå en brå stenging. Forslaget fikk kun støtte fra Kina.

Uten en avtale stoppet bistandsleveransene, ifølge Al Jazeera. Men samtalene i FNs sikkerhetsråd fortsatte.

Mandag kveld ble det inngått en avtale om å holde nødhjelpskorridoren åpen i ytterligere seks måneder, opplyser diplomater til nyhetsbyrået AFP. Resolusjonen vil godkjennes i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

Sårbar region

Reaksjonene var sterke etter Russlands veto fredag. 90 prosent av befolkningen nordvest i Syria har behov for bistand.

– Dette er opptakten til en fullstendig og ukontrollerbar hungersnød, sa Mazen Allouche til Al Jazeera.

Allouche er mediekontakt for FNs mandat for nødhjelpskorridoren. Hungersnøden han snakker om, er allerede en realitet:

Ifølge Verdens matvareprogram lever rekordmange syrere i matusikkerhet. Nødhjelpen fra FN er livsviktig.

Så langt i år har over 4600 lastebiler, hovedsakelig med mat, ankommet Syria via den siste nødhjelpskorridoren. Det har hjulpet over 2,4 millioner av innbyggerne i den nordvestlige regionen, ifølge FN.

Flere syriske ikke-statlige organisasjoner reagerte kraftig på at FN ikke lyktes i å forlenge mandatet.

I en felles uttalelse skrev de at avgjørelsen setter «millioner av syriske liv» i fare.

– Jobben til FNs sikkerhetsråd er å beskytte sivile, ikke være direkte årsak til lidelse og tap av liv, heter det videre.

Syriske barn leker i en flyktningleir nord for byen Idlib. Den humanitære krisen i landet er verre enn på lenge, og rekordmange mennesker lever i matusikkerhet.

New York Times skrev også at stengingen av nødhjelpskorridoren kan tvinge tusenvis av mennesker på flukt. Det kan igjen sette i gang enda en flyktningkrise i land som allerede sliter med å håndtere et stort antall flyktninger.

Men en forlengelse på kun seks måneder vil også være «katastrofal», ifølge bistandsarbeidere. De mener det betyr at «livreddende hjelp» vil stenges av midt på vinteren når behovet er størst.

– Det vil være et mareritt-scenario for en region der millioner av mennesker fortsatt er fordrevet, sa bistandsarbeiderne da de møtte USAs FN-ambassadør i juni.

Diplomatisk stillstand

Tonen mellom Kreml og Vesten er kraftig skjerpet etter at Russland invaderte Ukraina i februar. Nesten alle diplomatiske kanaler er brutt.

Det har gjort det svært vanskelig å oppnå enighet i internasjonale spørsmål.

Russland har stått fast på at de vil legge ned veto mot alle forslag som fraviker fra deres eget. Nå har de altså fått viljen sin.

En anonym ambassadør sier til AFP at diplomatene ikke hadde noe annet valg enn å gi etter for Russlands press.

– Vi kan ikke la folk dø, sier vedkommende.

FNs mandat for nødhjelpskorridoren må derfor forlenges i januar 2023. Russland vil imidlertid at Assad-regimet skal overta kontrollen etter dette.