«Afghanistan Papers» vekker oppsikt: Mener USA har ført verden bak lyset i Afghanistan

Dokumentene var aldri ment for offentligheten. I 600 lekkede intervjuer forteller soldater, generaler og hjelpearbeidere i Afghanistan ærlig og brutalt om USAs krigføring.

Et barn var blant dem som ble drept da denne bussen ble rammet av et bombeangrep i Nangarhar-provinsen øst for Kabul i oktober. Det skjedde på 18-årsdagen for USAs og andre vestlige lands invasjon av landet.

Washington Post forteller selv at de sjelden har sett noen snakke så ærlig og åpent i offentligheten.

I forrige uke trykket avisen artikkelserien «Afghanistan Papers». På over 2000 dokumentsider snakker over 400 personer om sine opplevelser som soldater, diplomater, generaler og hjelpearbeidere i USAs operasjoner i Afghanistan.

Intervjuene ble gjennomført til en intern kartlegging av feilskjærene i USAs krigføring i Afghanistan, og ble gjort av ansatte i amerikanske myndigheter. De var aldri ment for offentligheten.

Svarene utgjør en regelrett slakt av USAs lengste væpnede konflikt. Kritikken mot amerikanske myndigheter er nådeløs.

– Vi manglet en grunnleggende forståelse av Afghanistan. Hva prøvde vi egentlig å få til? Vi hadde ingen anelse om hva vi bega oss ut på, sier Douglas Lute i et av de lekkede intervjuene.

Han tjente som general og Det hvite hus’ såkalte «krigs-tsar» under både Obama og Bush. Han legger skylden for soldatenes dødsfall på byråkratisk sammenbrudd i Kongressen, Pentagon og det amerikanske innenriksdepartementet.

– Hvis amerikanerne hadde visst hvor mye som ikke fungerte ... 2400 liv er tapt, sier Lute.

Les også

Les også kommentar om «Afghanistan Papers»: Med løgnen som våpen | Harald Stanghelle

– Vi visste ikke hva vi gjorde, sier Douglas Lute, som jobbet i Det hvite hus under Obama og Bush.

Skjønnmalte operasjonene

Washington Post skriver at flesteparten av dem som uttaler seg, gjør det med en antagelse om at uttalelsene ville holdes utenfor offentligheten. Avisen begrunner publiseringen med at de ser det som nødvendig å vise hvordan USA har ført alle bak lyset og bevisst skjønnmalt alt som gikk galt i Afghanistan.

I intervjuene erkjenner amerikanske tjenestemenn at krigføringsstrategiene var katastrofalt feilslåtte. De hevder også at Washington sløste enorme pengesummer i forsøket på å gjøre Afghanistan om til en moderne nasjon. Videre avslører intervjuene de amerikanske myndighetenes mislykkede forsøk på å begrense Afghanistans korrupsjonsproblemer og opiumproduksjon, og på å bygge en kompetent afghansk hær og politistyrke.

Enorme økonomiske kostnader

Kostnadene har vært enorme også i økonomisk forstand. Mellom 934 og 978 milliarder amerikanske dollar er brukt på operasjonen siden 2001. Denne summen inkluderer ikke CIAs arbeid, og heller ikke helsetjenester til skadede soldater.

Informasjonen i dokumentene står i sterk kontrast til offentlige uttalelser fra amerikanske presidenter, militære leder og diplomater om at USA hadde fremgang hvert år, og at det var verdt innsatsen.

«Hva fikk vi igjen for én billion dollars innsats? Var det verdt det? Osama bin Laden ler sikkert i graven av hvor mye penger USA har brukt på Afghanistan», sier Jeffrey Eggers.

Han er en pensjonert Navy SEAL og har jobbet i Det hvite hus for Bush og Obama.

Flere av dem som er intervjuet, beskriver en vedvarende innsats fra amerikanske myndigheters side for bevisst å villede offentligheten. De hevder at det var vanlig både ved hovedkvarteret i Kabul og i Det hvite hus å tukle med statistikk slik at det så ut som om USA ledet an i krigføringen.

Den britiske avisen The Guardian skriver at «Afghanistan Papers» viser hvordan Bush, Obama og Trumps krigføring skapte en voldelig, korrupt og dysfunksjonell stat i Afghanistan.

Ikke overrasket

Torunn Laugen Haaland forsker på Afghanistan-operasjoner ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Hun mener Afghanistan Papers er interessant materiale, men ikke overraskende.

– Ethvert land som er involvert i krig, vil prøve å kommunisere at det går riktig vei, også den norske regjeringen. Hvis du går ut og sier at dette er en fiasko, impliserer du at landet må trekke seg ut.

Haaland tror ikke Afghanistan Papers vil skape et like stort jordskjelv som storebroren «Pentagon Papers», som også kom fra Washington Post. Den gang, på 70-tallet, avslørte avisen at amerikanske myndigheter hadde løyet om krigføringen i Vietnam.

– Pentagon Papers kom mens krigen pågikk og fikk store konsekvenser for myndighetenes troverdighet. Situasjonen nå er annerledes, sier Haaland.

Et umulig mål

Haaland mener de lekkede intervjuene ikke kan sies å ha like stor kraft som interne dokumenter som avslører løgn og manipulasjon med dødsstatistikker.

– Man har visst hvor komplekse slike konflikter er, og hvor vanskelig det er å gripe inn utenfra ettersom man ikke kjenner de lokale forholdene godt nok. Men det er ikke ulovlig ikke å ha god kjennskap til landet du går inn i militært, mener hun.

Soldater og offiserer som er intervjuet i Afghanistan Papers, sier at det manglet en tydelig strategi i Afghanistan etter Talibans og al-Qaidas fall.

– Strategien var å bidra til fred og stabilisering. Det er et veldig generelt og nesten umulig mål, sier Haaland.

– Risikerer man å skjønnmale og dekke over Afghanistan-operasjoner også i Norge?

– Det er ingen grunn til at det skulle være annerledes i Norge. Det finnes utallige eksempler på at land har gått for langt i å dekke til sannheten, både i Vietnam og helt sikkert også i for eksempel Irak og Libya. Det er fortsatt mye vi ikke vet om hva myndighetene tenkte og gjorde både i USA og Norge når det gjaldt krigen i Afghanistan. Det vil nok komme for en dag etter hvert.

Journalistisk terriervirksomhet

The Washington Post har arbeidet i tre år mot lov og byråkrati for å få hentet ut dokumentene.

Det overrasker ikke Elisabeth Eide, som er journalistikkprofessor, Afghanistan-kjenner og leder av Norsk PENs Afghanistan-utvalg.

– Det viser at det ikke er en lett oppgave. Washington Post har en historie med Pentagon Papers, og de var langt fremme i Snowden-saken. Det er bra at de bedriver journalistisk terriervirksomhet for å få frem sannheten om USAS krigføring.

Hun mener det ikke er noe nytt at amerikanske myndigheter driver propaganda, overdriver seiere og underspiller det som er negativt når det gjelder Afghanistan-operasjonene.

– Jeg har observert hvordan det varierer sterkt hvilken informasjon man får om feilbombing. Ved noen tilfeller har FN ettergått informasjonen USA gir, og funnet at andelen sivile ofre er større og årsakene annerledes enn USA sier, forteller Eide.