Verden

USAs sentralbank kutter renten

Sentralbanken i USA har senket styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Det amerikanske rentekuttet er det første på over ti år.

Sentralbanksjef Jerome Powell sier at rentekuttet ikke innvarsler noen ny runde med mange kutt framover. Foto: AP/NTB scanpix
  • NTB
Sentralbanksjef Jerome Powell forsikrer at bankens styre ikke tar politiske hensyn når rentenivået fastsettes. Foto: AP/NTB scanpix

Beslutningen ble kunngjort av sentralbanken onsdag, etter et to dager langt styremøte. Etter kuttet ligger styringsrenta i intervallet 2 til 2,25 prosent.

Sentralbanksjef Jerome Powell sier at rentekuttet ikke innvarsler en runde med mange flere kutt, men er ment som et tiltak for å «forsikre» økonomien mot global usikkerhet.

– En ny syklus med rentekutt er ikke det vi ser for oss. Det er ikke vårt perspektiv, sa sentralbanksjefen på en pressekonferanse.

Rentenedgangen var ventet etter at sentralbanken i starten av 2019 kom med nye signaler om utviklingen framover.

Etter flere rentehevninger i 2018 varslet Powell på nyåret at han ville være tålmodig og se an situasjonen. Senere viste han til usikkerhetsmomenter som preget økonomien og som kunne gjøre det nødvendig med rentekutt.

Trump har bedt om kutt

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger kritisert sentralbanken og oppfordret den til å senke renta. Trump var særlig kritisk til beslutningen om renteøkningen i desember i fjor og sa at amerikansk økonomi ville ha styrket seg ytterligere dersom den ikke hadde funnet sted.

Også onsdag var beskjeden klar fra presidenten.

– Det markedet ønsket å høre fra Jay Powell og sentralbanken var at dette er starten på en lang og aggressiv syklus med rentekutt som holder tritt med Kina, EU og andre land rundt om i verden, skrev Trump på Twitter og fortsatte:

– Powell sviktet oss, som vanlig, men i det minste avslutter han en kvantitativ innstramming, som ikke burde ha blitt satt i gang i utgangspunktet – ingen inflasjon. Vi vinner uansett, men jeg får absolutt ikke mye hjelp fra sentralbanken.

Forsvarer uavhengighet

Powell har imidlertid forsvart sentralbankens uavhengighet og forsikret at den ikke tar hensyn til «politiske faktorer» når renta fastsettes. Dette gjentok han etter møtet onsdag.

– Vi tar aldri politiske hensyn og foretar ikke politiske vurderinger. Slike forhold har ingen plass i våre diskusjoner, sa Powell.

Forrige gang renta ble senket i USA var under finanskrisen i 2008. Siden 2015 har den vært økt med et kvart prosentpoeng hele ni ganger.

Justeringen av renta bringer den tilbake til intervallet den lå i før hevingen i desember.

Det amerikanske aksjemarkedet falt etter rentebeslutningen. Indeksen Dow Jones svekket seg med 1,6 prosent, mens Nasdaq falt 1,8 prosent i løpet av et par timer.

Førstnevnte hentet seg inn igjen mot slutten, men endte på 1,2 prosent i minus. Nasdaq avsluttet med 1,1 prosent nedgang.

Handelskrig og lav ledighet

Rentenedgangen var ventet i finansmarkedet, men det er uenighet om hvorvidt den var nødvendig. Mange peker på at økonomien går godt, at ledigheten er lav og at det ikke trenges ytterligere stimulering.

Men det er også dem som mener dette er riktig og framtidsrettet medisin i en tid da Kinas økonomisk vekst avtar, handelskrigen med kineserne skaper usikkerhet og EU ikke vet hva brexit vil føre til.

I tillegg ligger inflasjonen fortsatt under sentralbankens mål på 2 prosent.

I forkant av onsdagens beslutning har det vært en utbredt oppfatning i finanskretser om at renta kan bli senket flere ganger i månedene framover for å stålsette amerikansk økonomi ytterligere mot usikkerhet og mulige nedgangstider.