Radioaktiviteten stiger dramatisk i japansk reaktor

Arbeidere ble søndag evakuert fra en av reaktorene ved Fukushima-kraftverket i Japan etter svært høye målinger av radioaktivitet.

Fra kontrollrommet til reaktor 2. FOTO: KYODO/SCANPIX

Les også :

Radioaktiviteten i vannet som har samlet seg i turbinbygningen til reaktor 2, er hele 10 millioner ganger høyere enn normalt, ifølge kraftselskapet TEPCO, som driver kjernekraftverket.

På dette satelittbildet, tatt 18. mars, ser man hvor omfattende skadene er på reaktorene (f.v.) 4, 3 og 1. FOTO: REUTERS/DIGITAL GLOBE

Før evakueringen forsøkte arbeiderne å pumpe ut radioaktivt vann som er oppdaget i tre av kraftverkets seks reaktorer.— Vi undersøker årsaken til dette, men det blir ikke utført noe arbeid der på grunn av den høye radioaktiviteten, sier en talsmann for TEPCO.

Han føyer til at det er funnet høye nivåer av cesium og andre stoffer som vanligvis ikke finnes i reaktorvannet.

- Det er mulig at brenselstavene er ødelagt, sier han.

En talsmann for japanske tilsynsmyndigheter omtaler det radioaktive nivået som ekstremt høyt, og han mener at vannet med stor sannsynlighet kommer fra reaktoren.

Torsdag ble tre arbeidere sendt til sykehus fra reaktor 3 etter å ha tråkket i radioaktivt vann med strålingsverdier som var 10.000 ganger høyere enn hva som er vanlig i vannet som befinner seg i reaktoren. To av dem har fått påvist strålingsskader og er innlagt på sykehus.

Hvit røyk kan ses fra en av bygningene ved reaktor 2. FOTO: REUTERS TV