Resultatet i enkelte valgkretser vekker oppsikt. Nå mener innvandringsministeren at imamer har påvirket velgerne.

Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg mener imamer har hatt en finger med i spillet og fått mange til å stemme på innvandringsliberale partier.

I fjor lanserte den borgerlige regjeringen sin gettoplan i Mjølnerparken i København. Valgresultatet viser at mange har stemt på partier som ikke støttet denne planen.

«Stem eller bli stemt hjem» var et av slagordene til facebookgruppen «Muslimer til stemmeboksene 2019». Den ble sparket i gang før folketingsvalget 5. juni for å få flere til å stemme. Ordvalget var ikke tilfeldig: Mange reagerte på den harde retorikken i innvandringsdebatten, og spesielt ordbruken til nye partiet Stram Kurs og dets leder Rasmus Paludan, som vil kaste ut muslimer fra Danmark og forby islam.

Innvandrere har vanligvis lavere valgdeltagelse enn resten av den danske befolkningen, men mye tyder på at den økte noe blant innvandrere i år. Blant annet er det blitt lagt merke til at spesielt ett parti fikk et voldsomt oppsving i enkelte av områdene som danskene omtaler som gettoer.

Les også

Vinnerne, taperne og veien videre etter valget i Danmark.

Seksdoblet oppslutning

Radikale Venstre, som beskrives som søsterparti for norske Venstre, er for en liberal innvandringspolitikk og en liberal økonomisk politikk og tilhører den røde blokken i dansk politikk. Partiet doblet oppslutningen i valget. Men i bydelen Gellerup i Aarhus, som regjeringen har pekt ut som getto, ble partiet mer enn seksdoblet. Socialdemokratiet, som går inn for en streng innvandringspolitikk, ble nærmest halvert her.

Dette er et område med stor andel ikke-vestlige innvandrere. Blant annet skal syv blokker jevnes med jorden som del av regjeringens getto-plan.

I folketingsvalget gikk Radikale Venstre fra 5,4 prosent i 2015 til 34,2 prosent i dette området. Dermed ble det største parti. På landsbasis har partiet drøye 8 prosent oppslutning.

Også i andre valgkretser hvor det bor mange med innvandrerbakgrunn, som Vollsmose på Fyn og Mjølnerparken på Nørrebro i København, opplevde partiet enorm fremgang, skriver dansk TV2.

Les også

Flukt fra ytre høyre sikret rød seier i Danmark

– Det kunne ha vært en seier for demokratiet at langt flere muslimer enn tidligere stemte. Men det er ulykkeligvis det motsatte, fordi imamene og moskeene brukte sin autoritet til å «føre hendene» på stemmeseddelen», skriver avtroppende innvandringsminister Inger Støjberg i et facebookinnlegg mandag.

Ut mot imamer

Akkurat nå sitter Radikale Venstre i regjeringsforhandlinger med mål om å få på plass en ny rød regjering. Socialdemokratiet er avhengig av støtte fra blant andre Radikale Venstre for å stable på plass en regjering. Men de to partiene er på kollisjonskurs i innvandringspolitikken.

Innvandringsminister Inger Støjberg, som har stått i bresjen for den avtroppende regjeringens gettoplan, liker ikke det hun ser. Hun peker på medieoppslag i Berlingske som viste at imamer ved enkelte moskeer, for eksempel i Aarhus, oppfordret medlemmene til å stemme på Radikale Venstre og Enhedslisten, og at de arrangerte valgmøte uten at noen av de borgerlige partiene var invitert.

– Mye tyder på at det var med delvis skjult og ført hånd at mange beboere i gettoområdene stemte ved folketingsvalget, og det er skremmende, skriver Støjberg på Facebook mandag.

Hun sier at det er bra at folk bruker stemmeretten, men at valget må skje helt fritt.

– Det er noe som tyder på at det ikke er tilfellet ved valget 5. juni. For tilsynelatende har moskeene og imamene hatt stor innflytelse på resultatet, skriver hun.

Professor: Positivt med økt deltagelse

Professor i statsvitenskap ved Københavns universitet, Kasper Møller Hansen, understreker derimot at man ikke vet hva enkeltpersoner har stemt og at resultatene ikke bør overdrives.

– Vi har ikke opplysninger om hvem som har stemt hva. Muslimer har kanskje mobilisert med 3–4 prosent, men det kan ikke forklare partiet Radikale Venstres fremgang på landsbasis, sier han.

Han peker også på at det finnes mange organisasjoner som gir anbefalinger om hva man bør stemme.

– Det er mange andre ting som kan ha mobilisert denne gruppen. Rasmus Paludan har stått og brent koranen ved deres hus. Det kan også ha mobilisert. Samlet sett er det positivt at disse gruppene stemmer mer, sier Møller Hansen.

Skroter trolig asyløya

Møller Hansen mener den viktigste forklaringen på at Radikale Venstre gjorde et brakvalg i år, er at Socialdemokratiet har gått mot høyre og hentet tilbake velgere fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti ble halvert i valget og bidro sterkt til at det ble rødt flertall. Men samtidig har Socialdemokratiet lekket velgere til partier som ikke støtter den strenge innvandringspolitikken.

Møller Hansen tror at Socialdemokratiet vil danne regjering alene, trolig i neste uke. For å få til det tror han Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen må love noen forbedringer for vilkårene for asylbarn og skrote forslaget om å sende kriminelle asylsøkere til den øde øya Lindholm, som Aftenposten tidligere har omtalt.

– Jeg tror vi får en ettpartiregjering med støtte fra de andre røde partiene, og der det fortsatt vil være en streng utlendingspolitikk, sier Møller Hansen til Aftenposten.