Forsker om Putins voldsomme tale: – Han har spilt mange av sine sterkeste kort

Russlands president Vladimir Putin sa torsdag at Vesten spiller et «farlig, blodig og skittent» spill om Ukraina, men at USA og dets allierte til slutt vil måtte snakke med Russland.

Russlands president Vladimir Putin raste mot Vesten i talen han holdt torsdag ettermiddag.

Putin, som holdt sin årlige tale hos tenketanken Valdaj, langet ut mot Vesten. Han hevdet at vestlige land er blendet av kolonialisme og prøver å holde resten av verden under kontroll.

Valdaj er en Moskva-basert tenketank som knyttes til det russiske regimet.

Talen kommer åtte måneder etter at Russland gikk til en fullskala invasjon av nabolandet Ukraina, der russiske styrker har drept tusenvis av sivile.

Hevder vestlige land «eskalerer konflikten»

Vesten har tatt flere steg den siste tiden for å eskalere konflikten, hevdet Putin.

Videre sa han at det er tatt flere steg de siste månedene for å trappe opp konflikten, ifølge Sky News og Reuters.

– De heller bensin på bålet i Ukraina, trapper opp provokasjoner rundt Taiwan og destabiliserer verdens markeder for energi og matvarer, sa Putin.

– Det sistnevnte var nok ikke med hensikt, vi tviler ikke på det. Det skjedde på grunn av systemfeil, sa han.

– Det farligste tiåret siden andre verdenskrig

Han fortsatte med å si at han mener verden står overfor det farligste tiåret siden slutten av andre verdenskrig. Og hevdet videre at perioden med «vestlig dominans» er over. Situasjonen er farlig for menneskeheten, sa han.

Putin sa også at Russland ikke anser seg som en fiende av Vesten. Samtidig raste han mot «arrogante» vestlige ledere som han sa var innstilt på å påtvinge andre land vestlige verdier.

Presidenten sa at Russland aldri ville akseptere at vestlige land forteller dem hva de skal gjøre, og sa at jo lengre tid Vesten brukte på å innse dette, jo høyere ville prisen bli.

– Vesten ser på andre som underlegne

– Historien vil gi oss rett. De største geniene i verdenskulturen vil ikke bli glemt, sa Putin, som siterte Fjodor Dostojevskij i talen.

Vestlig demokratisett fikk også gjennomgå i talen.

– Helt siden kolonitiden har det vært karakteristisk for dem å se på alle andre som underlegne, mens de selv tilhører eliten, sa han.

– Russland søker ikke hegemoni. Russland utfordrer ikke Vesten, men forbeholder seg retten til utvikling, sa han.

– Vi har forsøkt å etablere et forhold til Vesten og Nato, for å bli venner med dem. Men Vesten innfører sanksjoner mot dem som ikke lar seg kontrollere, sa Putin.

– Menneskeheten står nå overfor et valg: Enten samle et lass med problemer som uunngåelig vil knuse oss alle, eller prøve å finne løsninger som kanskje ikke er ideelle, men som fungerer og kan gjøre verden mer stabil og sikker, sa han.

Gammelt nytt

Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski mener talen var gjennomsyret av ideer og ideologi som Putin har gjentatt før.

– Det var ikke så mye nytt. Dette er gammel skyts fra Putin som er myntet på de land som sitter på gjerdet og ikke har tatt stilling til krigen i Ukraina, sier han.

Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år.

– Putin prøver å appellere til land som bærer nag til tidligere kolonimakter i Vesten og sørge for at de får en bedre relasjon til Russland.

Erkjenner «tap» i Ukraina

Russlands angrepskrig i Ukraina har så langt blitt sett på som lite vellykket. Ukrainske styrker har slått tilbake og gjenerobret områder som tidligere var okkupert av russerne.

Ifølge vestlige kilder har Russland trolig mistet titusenvis av soldater. Ukrainske myndigheter hevder de har drept over 60.000 russiske soldater. Russland selv har hevdet at tallet er i underkant av 6000.

– Jeg tenker alltid på Russlands tap i Ukraina, sa Putin videre i talen.

– Det er økonomiske tap også, påpekte han. Men han understreket at Russland har styrket sin suverenitet, også sin økonomiske sfære.

Han mente at USA hadde «diskreditert det internasjonale finanssystemet» ved å bruke den amerikanske dollaren som et våpen.

– En ny verdensorden må baseres på lov og rett, fortsatte den russiske presidenten.

Om invasjonen i Ukraina sa han:

– Vi hadde bare et mål: Å hjelpe befolkningen i Donbas.

Han sa også at bare Russland er i stand til å være garantisten for den territoriale integriteten til Ukraina.

Nupi-forsker Godzimirski mener det ikke er overraskende at Putin kommenterer tapene i Ukraina.

– Han kan ikke benekte tapene og det som skjer i Ukraina, når det er overalt i russiske sosiale medier. Han må forholde seg til det, men han velger samtidig å anklage Vesten for å stå bak alt.

Hevder atomvåpen aldri har vært vurdert i Ukraina

Under diskusjonsrunden etter talen fikk Putin spørsmål om sine tidligere uttalelser om atomvåpen.

Putin sa at Russland aldri hadde snakket om bruk av atomvåpen.

– Vesten prøver å legge skylden på Russland når de snakker om atomtrusselen.

– Vi er klare til å restarte dialogen med USA om strategisk stabilitet, sa han. Og hevdet videre at Russland ikke hadde fått noen respons fra Washington på Moskvas forslag om samtaler rundt «strategisk stabilitet».

Han fortsatte med å understreke at Russlands atomdoktrine er defensiv.

– Vår militære doktrine tillater bare landet å bruke atomvåpen i forsvar.

Putin avviste påstander om at Russland har vurdert å bruke atomvåpen i Ukraina.

– Tvinger USA til samtaler

Godzimirski mener Putins uttalelser om atomvåpen er hans forsøk på å kommunisere med Vesten på.

– Han har spilt mange av sine sterkeste kort, nå sitter han igjen med 6000 kjernefysiske stridshoder som han gjerne trekker frem for å skape frykt.

Øverst på Putins ønskeliste er at Russland regnes med som en stormakt og derfor vil han tvinge USA til samtaler, mener Godzimirski.

– Han prøver å få amerikanske beslutningstagere i tale om atomvåpen. Han liker å være en viktig faktor på verdens maktkart og når ingen andre vil snakke med ham, spiller han kortet om atomvåpen i håp om å bli anerkjent som en stormakt.