Færre afghanske barn går på skole

Nærmere halvparten av alle afghanske barn går fortsatt ikke på skole, viser ny rapport. Krig, fattigdom og kjønnsdiskriminering er årsaker.

Bare 15 prosent av jentene får i enkelte afghanske provinser skolegang. Sikkerhetssituasjonen har noe av skylda, men ikke hele. Denne jenta arbeider som gateselger i hovedstaden Kabul. Foto: AP / NTB scanpix
Bare 15 prosent av jentene får i enkelte afghanske provinser skolegang. Sikkerhetssituasjonen har noe av skylda, men ikke hele. Denne jenta arbeider som gateselger i hovedstaden Kabul. Foto: AP / NTB scanpix

44 prosent av alle afghanske barn i alderen 7 til 17 år, tilsammen 3,7 millioner, får i dag ikke skolegang.

2,7 millioner av disse barna er jenter, går det frem av en rapport FNs barnefond (UNICEF) har laget i samarbeid med den amerikanske bistandsorganisasjonen USAID og tankesmia Samuel Hall.

17 år etter at USA invaderte landet og styrtet Taliban-regimet, faller nå andelen barn som går på skole. Det skjer til tross for massiv bistand fra giverland som Norge, øremerket utdanning i Afghanistan.

Bare 15 prosent av jentene i enkelte av provinsene som er hardest rammet av krigen mellom regjeringsstyrker og opprørere, går i dag på skole.

Kulturelt betinget

Sikkerhetssituasjonen alene har ikke skylden for dette, men også omfattende kulturelt betinget diskriminering av jenter i det dypt konservative muslimske landet, konkluderer rapporten.

2,7 millioner afghanske jenter mellom 7 og 17 år går ikke på skole, til tross for at skolegang for jenter har vært et satsingsområde for giverland som Norge helt siden USA invaderte Afghanistan i 2001. Foto: Andreas Bondevik / NTB scanpix

Barneekteskap og mangel på kvinnelige lærere er også faktorer som gjør at mange familier ikke sender jenter på skolen, viser rapporten.

Situasjonen står i sterk kontrast til løftet Afghanistans nye makthavere ga etter USAs invasjon, om at alle afghanske jenter skulle få skolegang.

Viktig satsingsområde

Ett av argumentene som hyppigst har vært benyttet av vestlige politikere for krigsdeltagelse i Afghanistan, også fra norske, var behovet for å sikre afghanske jenter skolegang, noe de i liten grad fikk under Taliban.

Utdanning har også vært et av de viktigste satsingsområdene for norsk bistand til Afghanistan, og statsminister Erna Solberg har kalt utdanning for jenter sin hjertesak.

Siden 2013 er norsk bistand til utdanning mer enn doblet til nærmere 3,6 milliarder kroner på 2018-budsjettet, og Norge har bygd flere titall skoler i Afghanistan. Klasserommene i dem er imidlertid langt fra fulle.

– Skolegang er en helt essensiell forutsetning for å bygge et sunt demokrati. Derfor er utdanning ett av våre aller viktigste satsingsområder – også i Afghanistan, sa tidligere utenriksminister Børge Brende (H) under et besøk i landet i fjor.

Viktigste utviklingsfaktor

Etter at Taliban ble styrtet i 2001, viste det seg raskt at skepsisen mot å gi jenter skolegang ikke bare var religiøst betinget, men også dypt forankret i afghansk kultur.

Afghanistans utdanningsminister Mirwais Balkhi erkjenner at det er langt frem og er bekymret over situasjonen.

– Barns utdanning er den viktigste utviklingsfaktoren i alle samfunn. Det er det viktigste verktøyet i kampen mot krig, fattigdom og arbeidsløshet, sa Balkhi lørdag.

Frykter flere dropper ut

I tillegg til de 3,7 millionene som i dag ikke får skolegang, frykter UNICEF at ytterligere 300.000 barn vil droppe ut av skolen før året er omme.

– Å fortsette som i dag er ikke et alternativ for Afghanistan dersom vi skal oppfylle ethvert barns rett til skolegang, sier UNICEFs Afghanistan-representant Adele Khodr.

– Når barn ikke går på skolen, øker faren for at de blir misbrukt, utnyttet eller rekruttert, sier han videre.

På den positive siden skriver UNICEF at 85 prosent av afghanske barn som starter på barneskolen, fullfører skolegangen. Det er en større andel enn det man finner i nabolandene Nepal og Pakistan.