Verden

Jagland eller Kullmann Five – det avgjøres 3. mars

Gjenvelges Thorbjørn Jagland som leder av Nobelkomiteen 3. mars, eller overtar dagens nestleder Kaci Kullmann Five? Dette er den første store beslutningen for den nye Nobelkomiteen.

Hvem av disse to kommer til å lede Nobelkomiteen i de neste årene? Komiteens nestleder Kaci Kullmann Five som er tidligere statsråd, stortingsrepresentant og Høyre-leder eller dagens leder, tidligere statsminister, utenriksminister og Ap-leder Thorbjørn Jagland.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Sterke krefter, særlig i Høyre, har jobbet for at komiteen skal få en ny leder.

— Jag har ingen kommentar til det som skjer i Nobelkomiteen, skriver dagens nestleder i Nobelkomiteen Kaci Kullmann Five i en SMS til Aftenposten.

Nytt flertall

Valget i 2013 ga som resultat at det ikke lenger er et rødgrønt flertall på Stortinget. SV mistet sitt medlem i Nobelkomiteen. Dermed er flertallet i komiteen ikke-sosialistisk med to fra Høyre, Kaci Kullmann Five og Henrik Syse og en fra Frp, tidligere stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn. I tillegg til Jagland sitter advokat Berit Reiss-Andersen fra Ap.

Syse vil heller ikke kommentere ledervalget i komiteen.

Komiteens valg

Det å velge leder og nestleder er noe som komiteen suverent avgjør.

Mange har pekt på at Jagland kommer i en uheldig dobbeltrolle som leder av komiteen og generalsekretær i Europarådet. I tillegg har han frontet flere kontroversielle tildelinger som prisen til USAs president Barack Obama og den kinesiske opposisjonelle Liu Xiaobo.

Kina har svart på pristildelingen med å bryte forbindelsene med Norge.

I debatten har det også vært hevdet at det å ikke gjenvelge Jagland kan også bli oppfattet som et knefall for kritikk og press fra Kina.

Rolleblanding?

Valget av ny komitéleder berører spørsmålet om komiteens uavhengighet. Mange mener at Jagland som tidligere stats- og utenriksminister betyr for sterke bindinger til det offisielle Norge. Mange har ment at man utenfor Norge ikke forstår at en komité som ledes av en tidligere statsminister, kan være uavhengig.

Om det blir større avstand ved å velge Kullmann Five, som også er tidligere statsråd, er et annet spørsmål.

Tegn på uavhengighet

Dersom komiteen velger en annen leder enn Jagland, vil dette også bryte med en tradisjon om at sittende leder gjenvelges, selv om det politiske flertallet i komiteen endres. Dette har i praksis vist komiteens uavhengighet.

Jagland er også tilbakeholden med kommentarer:

— Nobelkomiteen har ingen valgkomité. Den diskuterer seg frem i all fortrolighet til hvem som er best egnet til lede komiteen, melder han på SMS via sin pressesekretær.

Ut over dette har han ikke mer å si om saken, for det er viktig for ham å bevare fortroligheten i komiteen.

Mange kandidater

I tillegg til å velge ny leder og nestleder blir dette første gangen at Nobelkomiteen går igjennom listen med kandidater og hvor medlemmene selv legger frem sine forslag.

I fjor var det 278 nominerte til Nobels fredspris. Av disse var 47 organisasjoner.

278 er det høyeste antall nominasjoner noensinne. Den forrige rekorden var på 259, fra 2013.

Direktør ved Nobelinstituttet Olav Njølstad sier til Aftenposten at antall kandidater er tilnærmet på samme nivå i år.

Komiteens beslutning vil som regel være klar på det aller siste komitémøtet før annonseringen i begynnelsen av oktober. Komiteen tilstreber enstemmighet i valget av prisvinner.

Men akkurat nå er spørsmålet om hvem som skal komme ut av den store, tunge døren på Nobelinstituttet og lese opp navnene på prisvinnerne det første komiteen skal ta stilling til.

Les også

  1. Harpviken: Jagland karikerer motstandernes argumenter

  2. Stortingets skjønn