300 prosent økning i meslingtilfeller i Europa i fjor. Vaksinemotstand gjør smittespredning mulig, ifølge WHO.

35 personer døde av sykdommen i fjor, mot 13 døde i 2016.

En effektiv vaksine mot meslinger kom i 1979, og ekspertene trodde at sykdommen ville bli utryddet. Nå stiger antallet tilfeller i Europa kraftig fra et rekordlavt nivå for to år siden.
  • Tarjei Kramviken

Etter at rekordlave 5273 fikk sykdommen i Europa i 2016, steg tallet dramatisk til 21.345 i fjor, ifølge de ferske tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa.

Et stort utbrudd i Romania gjorde at antallet døde også steg kraftig. 19 av de 35 som døde av meslinger i fjor, døde i Romania.

– Hver nye person som blir smittet av meslinger i Europa, minner oss om at barn og voksne som ikke er vaksinerte, uansett hvor de bor, risikerer å spre smitte til andre som kanskje ikke kan vaksineres, sier WHOs Europa-direktør Zsuzsanna Jakab.

Sykdommen fører til høy feber og utslett, og den kan føre til alvorlige og potensielt livsfarlige komplikasjoner og følgesykdommer.

Store utbrudd i 15 land

Romania er det landet med klart flest tilfeller i 2017. Italia, Ukraina, Serbia og Hellas skiller seg ut med langt flere tilfeller enn ellers sett i forhold til folketallet.

Vaksinemotstandere og fattigdom har skylden, kunne Aftenposten videreformidle da vi skrev om det rumenske utbruddet.

– Folk som sier nei til meslingvaksinen, er delvis ansvarlige for disse 35 dødsfallene ved å holde meslingsmitten i livet, sier etikkprofessor Julian Savulescu ved Oxford-universitetet til The Times.

Tadsjikistan er med i statistikken for Europa og ligger under WHOs Europa-kontor.

«Disse landene har opplevd en rekke utfordringer de seneste årene, som nedgang i vaksineringsgrad, konsekvent lav dekning blant enkelte marginaliserte grupper, brudd i tilgangen til vaksiner og systemer for sykdomsovervåking som underpresterer», skriver WHO.

I store deler av den vestlige verden har mindre grupper med foreldre valgt å ikke vaksinere barna sine fordi de mener at vaksinen er skadelig, skriver NTB. Det til tross for at det er store mengder vitenskapelige beviser for det motsatte.

Ett tilfelle i Norge

Meslinger er en av verdens mest smittsomme sykdommer, og den forårsakes av et virus, ifølge Folkehelseinstituttet.

I Norge var sykdommen utbredt frem til 70-tallet, mens siden midten av 80-tallet har det vært svært få tilfeller. I fjor var det bare én person som fikk diagnosen her i landet, og vedkommende var over 50 år gammel.

I 2011 var det et utbrudd med tilfeller hos uvaksinerte barn i Oslo.

«Meslingutslettet begynner vanligvis bak ørene, og sprer seg raskt til hele kroppen. Utslett, feber og andre symptomer varer vanligvis to til fem dager», ifølge Folkehelseinstituttet. «Hjernebetennelse er en sjelden, men alvorlig komplikasjon» som kan være dødelig.

Sykdommen er en av de vanligste dødsårsakene blant barn i verden, ifølge WHO. Men i Europa er det langt mellom dødsfallene, og smittetallene er fortsatt relativt lave sammenlignet med fattigere deler av verden.

I Sverige var det 41 tilfeller i fjor, det høyeste antallet i Norden, på grunn av et utbrudd som fikk alarmen til å gå i desember.

Færre blir vaksinert

I mange europeiske land har andelen av befolkningen som er vaksinert, sunket.

Økt vaksineskepsis har imidlertid ført til at store grupper ikke er vaksinert, og da kan sykdommen komme igjen og igjen. For å oppnå flokkimmunitet, må 95 prosent være vaksinert.

På verdensbasis dør rundt 134.000 mennesker hvert år på grunn av sykdommen, men antallet er blitt redusert med 79 prosent de siste 15 årene, ifølge WHO. Årsaken er at langt flere land har innført en dose nummer to i sine vaksinasjonsprogrammer.

I Norge får barn den såkalte MMR-vaksinen når de er 15 måneder gamle. Den skal beskytte mot meslinger, kusma og røde hunder. I 6. klasse får man en ny dose. I 2016 var dekningen for MMR-vaksinen 96 prosent hos toåringer og 91 prosent hos 16-åringer.