Jagland ble grillet om korrupsjonsskandalen

Jagland ble utsatt for sterk kritikk da han svarte på spørsmål fra politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). – Det er et forsøk på å få oppmerksomheten bort fra hva saken handler om, kontret nordmannen.

Thorbjørn Jagland har vært Europarådets generalsekretær siden 2009. Tirsdag svarte han på spørsmål fra politikerne i organisasjonens parlamentarikerforsamling.
  • Per Kristian Aale

Søndag konkluderte en granskningskommisjon med at flere nåværende og tidligere medlemmer av PACE med stor sannsynlighet har drevet med korrupt virksomhet til fordel for Aserbajdsjan. Dermed har de motarbeidet Europarådets grunnleggende oppgave som er å forsvare menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati.

Tirsdag var det flere politikere som var kritiske til Jaglands behandling av denne saken. Georgieren Giorgi Kandelaki spurte om Jagland ville ta personlig politisk ansvar for det som kommer frem i rapporten, mens den konservative polakken Dominik Tarcynski spurte om hva generalsekretæren vil gjøre for å gjenvinne tilliten.

Få bort oppmerksomheten

Jagland fremholdt at disse spørsmålene var et forsøk på å ta bort oppmerksomheten om uetisk oppførsel og korrupsjon blant politikerne i PACE.

– Jeg synes det er svært trist at tre tidligere og en nåværende gruppeleder etter all sannsynlighet har vært involvert i korrupsjon eller uetisk oppførsel, sa nordmannen.

Han pekte også på at han i mars i fjor sendte et åpent brev til presidenten i parlamentarikerforsamlingen. I brevet oppfordret han parlamentarikerne til å granske korrupsjonsbeskyldningene.

– Etter mitt brev ble granskningen startet, og nå har vi fått resultatet, sa Jagland.

Han ba parlamentarikerne innstendig om å ta grep slik at ikke noe lignende skal skje igjen, noe han fikk ros for fra nederlenderen Pieter Omtzigt.

– Jagland presser medlemslandene og parlamentarikerne til å gjøre noe etter avsløringene i korrupsjonsrapporten. Det er veldig bra.

Maktkamp

Petter Eide (SV) som sitter i PACE, forteller at Jagland var tydelig preget av kritikken som kom.

Eide tror at den underliggende årsaken til kritikken er en pågående kamp om hvor mye Europarådet skal kunne gripe inn i de enkelte medlemslandene. Han peker på at Jagland jobber for å styrke Europarådet og dens overnasjonale rolle. Alle de 47 medlemslandene er bundet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og Menneskerettighetsdomstolen kan dømme statene for brudd på denne.

– En del høyrepolitikere ser på dette systemet som et hinder for en effektiv håndtering av flyktninger og asylsøkere og en hemsko når de vil vedta ny antiterrorlovgivning. Jeg tolker kritikken som et forsøk på å svekke Jagland og Europarådet.

Kjent i mange år

Aftenposten dokumenterte i fjor at det ble varslet om korrupsjonssaken i mange år, og at den var bredt kjent i Strasbourg.

Resultatet skal ha blitt at forsamlingen mildnet sin kritikk av det kaukasiske landet – noen ganger roste det – godkjente en rekke valg som var preget av fusk og fanteri og stoppet en rapport som tok for seg politiske fanger i Aserbajdsjan.

Likevel ble det ikke gjort noe før sommeren 2017, da det ble nedsatt en uavhengig granskningskommisjon. Denne kommisjonen kom med sin rapport søndag.