Moderat mosjon gir stor effekt

En rask spasertur en til to ganger i uka er nok til å redusere risikoen for å dø av hjerteinfarkt, hjerneslag eller kreft, ifølge ny studie.

Å løpe seg opp til Holmenkollstafetten, her fotografert i 2016, kan bidra til å redusere dødsrisikoen, viser en større studie.

Studien omfatter 90.000 personer og viser at de som går eller holder på i hagen fra 10 minutter til en time i uken, har 18 prosent mindre utsikt til å dø, uansett årsak, enn heltids sofaslitere.

Økes innsatsen til mellom to og en halv og fem timer i uken med moderat fysisk aktivitet, gjerne brutt ned til bolker på bare ti minutter, reduseres faren for prematur død med 31 prosent, viser studien.

De som virkelig går inn for det, og mosjonerer mer enn 25 timer i uken, halverer dødsrisikoen. De aktivitetene som øker pulsen og hjerterytmen, som sykling, jogging og konkurranseidretter, er mer effektive enn annen aktivitet med moderat intensitet innenfor samme tidsperiode.

For hjerte- og karsykdommer alene ble det ikke målt noen ekstragevinst ved å øke innsatsen fra fem til 25 timer i uken, heter det i studien.

Undersøkelsen er utført av forskere ved Shandong-universitetet i det nordlige Kina. Personene som inngår i studien, bodde i USA mellom 1997 og 2008 og deltok i en nasjonal kartlegging av helse og fysisk aktivitet.

Disse opplysningene ble så stilt opp mot registrerte dødsfall fram til 2011. Forfatterne understreker at studien bygger på observasjoner og at det ikke kan trekkes faste konklusjoner basert på årsak og virkning.

De påpeker at dataene bygger på selvrapportering og at dette er en svakhet ved metoden. Forskerne mener imidlertid at det store antallet delvis oppveier denne svakheten.