Svensk minister utelukker ikke nye dykk ved Estonia. Straffeforfølgelse av regissør får voldsom kritikk.

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg vil ikke utelukke at loven om gravfred ved Estonia-vraket endres, slik at det kan utføres nye dykk. Samtidig får svenske myndigheter kritikk for at de straffeforfølger de som står bak en oppsiktsvekkende dokumentar om forliset.

852 mennesker døde da bilfergen Estonia sank i september 1994.

– Hvis det skulle være behov for det. Men det skal gjøres en juridisk analyse. Det finnes en svensk lov og en internasjonal avtale. Man må kanskje endre begge deler, sier Damberg til SVT onsdag morgen.

852 mennesker omkom da fergen forliste i Østersjøen i 1994. Året etter ble det bestemt at stedet skulle anses som en gravplass, og all dykking ble forbudt.

Oppsiktsvekkende avsløringer

I forbindelse med en ny dokumentar har dykkere tatt seg ulovlig ned til vraket og avslørt en stor og hittil ukjent flenge i skroget.

Ved hjelp av opptak gjort med miniubåt ble det dokumentert et hittil ukjent hull i skroget på fergen, noe som har utløst spekulasjoner om hvorvidt den ble truffet av en ubåt før den sank. Avsløringen har også ledet til krav om ny gransking.

De to som sto bak dokumentaren, journalisten Henrik Evertsson og Linus Andersson som opererte miniubåten, er nå tiltalt i hjemlandet Sverige for brudd på gravfreden.

Svenske myndigheter har også forsøkt å ta beslag i filmmaterialet. Det befinner seg imidlertid i Tyskland, og tyske myndigheter nekter å imøtekomme kravet om utlevering.

Les også

Ni spørsmål og svar om Estonia-katastrofen og de nye funnene

Ikke en forbrytelse

Journalistorganisasjonene i Sverige, Finland, Danmark, Estland og Norge, sammen med Den europeiske journalistføderasjonen og Norsk Redaktørforening reagerer sterkt på Sveriges håndtering av saken og mener straffeforfølgelsen av Evertsson og Andersson er forkastelig.

Dokumentarfilmteamet på vei ut i Østersjøen. Dykkingen med miniubåt ble utført med full støtte fra den største foreningen for Estonia-etterlatte.

– At Sverige tiltaler journalister for å ha samlet inn informasjon som er av stor offentlig interesse, er i strid med både svensk og internasjonal rett. Journalistikk er ikke en forbrytelse, slår organisasjonenes ledere fast.

De stiller også spørsmål ved om den svenske loven som forbyr dykking ved vraket, er forenelig med internasjonal rett ettersom Estonia sank i internasjonalt farvann.

Stor offentlig interesse

Dersom domstolen skulle konkludere med at svensk lov gjelder, er det likevel mye som taler imot en fellende dom, mener organisasjonene.

Ifølge den offisielle rapporten ble låsene som holdt baugporten på Estonia slått i stykker av påvirkningen av fra bølgene. Det gjorde at porten ble tvunget opp.

– Selv om domstolen skulle konkludere med at «Estonia»-loven begrenser anskaffelsesfriheten, finnes det en generell beskyttelse for ytringsfrihet i den svenske grunnloven. Sverige har også, gjennom sine internasjonale forpliktelser, bundet seg til å beskytte ytringsfriheten gjennom blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), påpeker de.

– Ytrings- og informasjonsfrihet må settes i forhold til skaden en journalistisk undersøkelse av vraket kan medføre. I dette tilfellet er det av stor offentlig interesse at informasjonen deles. Informasjonen er også av stor betydning for myndighetene, fordi den gir dem ny kunnskap og fakta om katastrofen.