Verden

Tegnell mener lite influensa forklarer høye koronatall. Dette svarer norske eksperter.

Norske eksperter stiller spørsmål ved Tegnells påstand.

Statsepidemiolog Anders Tegnell mener lav dødelighet rett før koronapandemien forklarer hvorfor så mange syke og gamle døde da koronaviruset kom til Sverige.
  • Ingeborg Moe
    Ingeborg Moe
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Sverige har hatt langt flere koronadødsfall enn nabolandene.

Landet har fått både ris og ros for sin koronastrategi hvor skoler og næringsliv har fått holde åpent hele tiden.

Svenske smittevernmyndigheter har avvist at strategien er årsaken til alle dødsfallene. I stedet har de pekt på at viruset kom inn på sykehjem på grunn av svikt i eldreomsorgen.

Les også

Hvorfor er Sverige så mye hardere rammet? Vi sjekket tre forklaringer.

Ny forklaring

I et intervju i Dagens Nyheter lanserer statsepidemiolog Anders Tegnell en forklaring til.

Han peker på at Sverige hadde lite sesonginfluensa sist vinter, og at det derfor var svært få influensadødsfall.

Tegnell mener det er en kobling mellom lave influensadødsfall og høye koronadødsfall. Poenget hans er at mange syke eldre, som ellers ville vært utsatt i influensasesongen, overlevde, men døde av korona.

Færre influensadødsfall

– Nå har man sett at de landene som har hatt ganske lav dødelighet i influensa de siste to, tre årene, som Sverige, har veldig høy overdødelighet i covid-19. Mens de som har hatt høy influensadødelighet de siste to årene, som Norge, har ganske lav covid-dødelighet. Samme tendens er observert i flere land. Dette er kanskje ikke hele forklaringen, men en del av den, sier Tegnell til Dagens Nyheter.

Denne grafen viser overdødelighet i Sverige og Norge de siste to årene. Alt innenfor grått felt regnes som normalt.

Tegnell viser blant annet til en artikkel av tre økonomer ved George Mason University som foreslår 16 ulike forklaringer til at Sverige har hatt høyere dødelighet. At færre i risikogruppen døde i influensasesongen før korona, er en av dem.

I Sverige ble det registrert 7.928 influensasmittede og 178 dødsfall forrige vinter. Det er under halvparten av tallene for vinteren 2017/18, hvor over 20.000 svensker fikk influensa og 1012 døde.

Det norske Folkehelseinstituttet påviste over 13.000 bekreftede tilfeller av influensa i vinter, selv om langt flere hadde sykdommen. Det anslås at 900 dør på grunn av influensa i Norge hvert år.

– En bortforklaring

Rebecca Cox, professor og leder for influensasenteret ved Universitetet i Bergen, stusser på Tegnells forklaring.

Hun bekrefter at både influensa og koronaviruset rammer de eldste og svakeste. Men hun mener forklaringen på Sveriges høye dødstall ligger et annet sted enn en mild influensasesong.

– Jeg synes det høres ut som en bortforklaring. Dette ser vi i flere land. Klarer du ikke å beskytte de eldre, så dør de. Ja, det kan tenkes at de ville dødd av influensa, men vanligvis beskytter vi jo eldre med influensavaksine, sier Cox.

At Sverige har registrert 5860 koronadødsfall mens Norge har 265, mener Cox har en annen forklaring.

– De har ti ganger flere dødsfall enn Norge om man tar høyde for at de har dobbelt så stor befolkning. Forklaringen er at svenskene ikke satte i verk nok tiltak for å beskytte sine eldre. Man må sammenligne hvilke tiltak Norge og Sverige satte i verk for begrense smittespredningen, sier Cox.

Slik så det ut på grensen mellom Sverige og Danmark i april, to land som valgte helt forskjellig koronastrategi.
Les også

Finland er strengest i Europa. Her er ikke nordmenn velkomne.

– Ingen overdødelig i Norge

Overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet sier at de ser nærmere på influensadødsfall i Norge for de siste årene.

– Men foreløpige beregninger viser ikke spesielt høye tall på dødsfall knyttet til influensa de siste årene i Norge, skriver Hauge i en e-post til Aftenposten.

Hun mener heller ikke at «totaldødeligheten» viser noen markant overdødelighet i Norge sammenlignet med svenske tall.

Hauge mener det er for tidlig å konkludere med årsaken til de høye dødstallene i Sverige.

– Dette har sannsynligvis flere sammensatte årsaker, men det er nærliggende å tro at hovedårsaken ligger i at flere eldre ble smittet av covid-19 i Sverige sammenlignet med Norge.

Svenske sykehjem har vært hardt rammet og hatt mange koronadødsfall. 1. oktober oppheves besøksforbud.

Flere mulige forklaringer

De tre økonomene, Daniel Klein, Joakim Book og Christian Bjørnskov, som har skrevet om de nordiske landene på jakt etter en forklaring på forskjellene, anslår at manglende nedstengning bare forklarer 25 prosent.

De mener situasjonen i land som Storbritannia og Belgia viser at nedstengning ikke er svaret. De andre forklaringene de lanserer er at Sverige har flere innvandrere, som har vært mer utsatt for smitte, at Stockholm er en større, mer folkerik by enn Oslo og København, at flere stockholmere var i Alpene da viruset kom, mangel på verneutstyr, samt en rekke svakheter ved eldreomsorgen.

Sverige og Norge nå omtrent likt smittetrykk. De siste tallene fra Det europeiske smittevernkontoret viser at Sverige har 29,4 smittede pr. 100.000 innbyggere siste 14 dager. Norge ligger på 28,6 smittede, som også er «rødt» nivå ifølge regjeringens egne regler.

Les også

  1. De har levd helt grenseløst. Koronaen har skapt mistillit og problemer de aldri hadde forestilt seg.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Influensa
  4. Sverige