Forsvaret gransker skadevirkningene etter kjempelekkasjen

Forsvarssjefen har beordret en granskning av eventuelle skadevirkninger for norske soldater i Afghanistan etter Wikileaks-lekkasjene. Granskningsgruppen hadde sitt første møte i Oslo i dag tidlig.

De norske ISAF-styrkene, her representert ved Telemark Bataljon, under en øvelse Mazar-i-Sharif.

Mens Pentagon forsøker å finne ut hvem som lekket 92000 dokumenter om NATOs krigføring i Afghanistan fra 2004 til desember 2009, har Forsvaret her i Norge satt i gang granskning av eventuelle skadevirkninger for norske soldater i Afghanistan som følge av lekkasjene.

Dokumentene som ble offentliggjort av Wikileaks i går beskriver i detalj hvordan en enorm mengde operasjoner er blitt gjennomført i løpet av fem år med krigføring.

— Kan øke faren

Blant dokumentene er det også et stort antall etterretningsrapporter der informasjon man har fått fra ulike kilder diskuteres og vurderes.

Foreløpige søk som pressen har gjort har allerede vist at

Les også

Lekker hemmeligstemplede rapporter fra norsk Afghanistan-område

i rapportene.

Talsmenn for Forsvaret har allerede uttrykt bekymring for om dette kan øke faren for de norske soldatene i Afghanistan, siden fienden også kan lese disse rapportene og gjøre sine vurderinger på bakgrunn av dem.

Forsvarssjefen reagerte

Forsvarssjef Harald Sunde reagerte umiddelbart i går og beordret en granskning av om lekkasjene kan ha hatt en skadevirkning for norske soldater i Afghanistan.

Gruppen som skal granske Wikileaks-lekkasjene med en norsk tilknytning ble nedsatt i all hast i en tid da mange ledende norske offiserer er på ferie.

De hadde likevel sitt første møte allerede i dag tidlig, i Oslo, opplyser oberstløytnant John Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Oberstløytnant John Espen Lien. Foto: SCANPIX

Blant de som sitter i gruppen er personell fra Forsvarets fellesoperative hovedkvarter, Forsvarets sikkerhetsstab, Etterretningstjenesten og Spesialstyrkene.

Arbeidet ledes av oberstløytnant Morten Mo i Forsvarsstaben. Han har blant annet erfaring som offiser i den internasjonale staben som styrte krigføringen i Nord-Afghanistan.

Hemmelig konklusjon?

Ifølge oberstløytnant Lien vil konklusjonen om eventuelle skadevirkninger for det norske forsvaret bli hemmeligholdt.

— Detaljer om hva man måtte mene om hvilke ting som er skadelig vil nok ganske sikkert ikke bli offentliggjort. Om man vil offentliggjløre en mer generell konklusjon må man komme tilbake til, sier Lien.