Norge trosset FN-flertall for atomnedrustning

Et stort flertall av nasjonene i FN har stemt for å starte forhandlinger om en ny traktat som forbyr atomvåpen. Norge stemte sammen med sine allierte mot forslaget.

– Det er avgjørende for Norge å velge en vei som er i tråd med våre NATO-forpliktelser, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Beatrice Finn, direktør i Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN), beskriver vedtaket som et «historisk øyeblikk».

– Denne traktaten vil ikke eliminere atomvåpen over natten. Men den vil etablere en kraftig, ny internasjonal rettslig standard, stigmatisere bruk av atomvåpen og tvinge stater til å øyeblikkelig begynne å ruste ned, sier hun.

Resolusjonen ble lagt frem av Østerrike, Irland, Mexico, Nigeria, Sør-Afrika og Brasil. Den ble vedtatt med 123 stemmer mot 38, mens 16 land avsto fra å stemme.

Ingen land med atomvåpen støttet forslaget

Fire av fem av FNs sikkerhetsråds atommakter, Storbritannia, Frankrike, Russland og USA, stemte mot, mens Kina avsto fra å stemme. Det gjorde også India og Pakistan. Japan, som lenge har kjempet mot bruk av atomvåpen, stemte mot, og det gjorde også Sør-Korea, som lever med atomtrusler fra Nord-Korea.

Den ikke-bindende resolusjonen tar sikte på å begynne forhandlinger om en traktat i mars, som etter planen skal gå videre til hovedforsamlingen for avstemning i slutten av november eller begynnelsen av desember neste år.

FN-bygningen i New York.

– Støtter ikke ensidig nedrustning

Norge stemte sammen med 27 NATO-land mot forslaget i FN. Utenriksminister Børge Brende (H) sier i en kommentar etter avstemningen at det ikke er aktuelt å støtte et forslag som svekker NATO som forsvarsallianse.

– En prosess for å forby kjernevåpen, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har slike våpen, skaper dessverre ikke fremgang, sier Brende. Han mener nedrustning og ikke-spredning er nøkkelen til å oppnå en verden fri for kjernevåpen og vil ha konkrete og troverdige initiativ på disse områdene.

Brende viser også til stortingsvedtaket fra i vår der det var enighet om at Norge skulle arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for avskaffelse av atomvåpen der kjernevåpenstatene også er med.

– Om man starter med forbud, får man ikke kjernevåpenstatene med seg. Da blir det ren markeringspolitikk, og det bringer oss ikke nærmere en verden uten atomvåpen. Man risikerer også å vanskeliggjøre arbeidet for nedrustning i andre fora, understreker Brende.

Bård Vegar Solhjell.

Solhjell: – Trist

SVs Bård Vegar Solhjell gleder seg over FN-flertall for forslaget, men synes det er trist at Norge stemte nei.

– Det er trist å konstatere at Norge stemte nei til det mest lovende forslaget for atomnedrustning siden den kalde krigen. Det er imidlertid gledelig at et flertall av verdens land er uenige med Norge, fordi det betyr at reelle forhandlinger om et forbud vil starte neste år, sier Solhjell, som er SVs utenrikspolitiske talsperson.

– Stortinget har vedtatt at Norge skal spille en ledende rolle i prosessen for å forby atomvåpen. Å stemme nei til denne resolusjonen er det motsatte, sier Solhjell. Han mener nei-stemmen også er «stikk i strid et overveldende flertall av det norske folk».

På møtet fremmet Norge en egen resolusjon om å sikre at internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning faktisk blir fulgt opp av atommaktene, og at det skal være mulig å kontrollere dette. 177 land støttet resolusjonen, ingen land stemte mot, men syv avsto. (©NTB)