Verden

Utenriksministeren: 2016 kan bli enda vanskeligere enn årene før

 • Tor Arne Andreassen
  Tor Arne Andreassen
  Journalist
Børge Brende holdt tirsdag en utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget.
 • Den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen er mer utfordrende enn på lenge, advarer utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende (Høyre) tegnet et meget dystert bilde av den utenrikspolitiske situasjonen for Norge da han tirsdag holdt en redegjørelse for Stortinget.

— 2014 og 2015 var krevende år i norsk utenrikspolitikk. Men vi må stålsette oss for at 2016 kan bli enda vanskelige, sa Brende fra Stortingets talerstor tirsdag formiddag. - Grunntonen i årets utenrikspolitiske redegjørelse er mollstemt.

Brende på leting etter de lange linjer:

Les også

I farefullt kaos leter Børge Brende etter lange linjer i norsk utenrikspolitikk | Harald Stanghelle

Problemene står i kø

Brende trakk frem en rekke forhold som utfordret Norges sikkerhet og utenrikspolitiske interesser:

— I Europas nærområder i sør preges flere områder av krig og konflikt. Mer enn 100.000 ble i fjor drept i krig og konflikt, flere enn på 25 år.

— 60 millioner mennesker er på flukt i verden, det høyeste antallet siden 2. verdenskrig.

— Terrororganisasjonen IS rammer sivilbefolkningen i Syria, Irak og Libya og rammer sivile i Europa.

— Flyktningstrømmen vil fortsette å være en utfordring for Europa.

— Vi står overfor et mer selvhevdende og uforutsigbart Russland, både i øst og i Syria.

— Europeisk samarbeid settes på prøve av migrasjon, økonomiske kriser, terrorfare, og av at internasjonale spilleregler settes under press.

«Hemmelig notat» tegnet også et dystert bilde:

Les også

VG bruker et arbeidsnotat fra UD for noe det ikke er. Oppslaget er tendensiøst | Henrik Thune

Kritisk fase kan ligge foran oss

Selv om det var en voldsom utfordring at det kom over 1 million flyktninger og migranter med båt til Europa i fjor, så advarte Børge Brende om at de største problemene for Europa kan ligge frem i tid.

— Flyktningstrømmen utfordrer det europeiske fellesskapet. Den kritiske fasen var ikke nødvendigvis i fjor. Den kritiske fasen kan ligge foran oss, dersom tilstrømningen via Tyrkia og Libya ikke avtar, sa Brende.

Utenriksministeren gjorde det klart at det var av avgjørende betydning at man fikk til et samarbeid med Tyrkia og at de europeiske landene delte på oppgavene med å ta imot alle migrantene.

— Migrasjon er en utfordring som er kommet for å bli, sa Brende også.

Stor usikkerhet om hvor mange migranter som vil komme til Norge i år:

Les også

Forrige uke kom 48 asylsøkere til Norge. I Hellas kom det 2538 flyktninger hver eneste dag.

Sa lite om norsk asylpolitikk

Børge Brende sa i redegjørelsen at «Regjeringen ønsker en streng og rettferdig politikk for å håndtere flukt og migrasjon; forankret i effektivt internasjonalt samarbeid og de verdiene samfunnet vårt bygger på».

Han sa ikke noe som kan antyde hva regjeringen vil lande på når det gjelder de nye og omstridte forslagene til asylpolitikk som Regjeringen har hatt ut til høring.

Brende la i stedet vekt på at det er i Norges interesse at Europa finner felles løsninger.

— Opprinnelses-, transitt-, og mottakerlandene må samarbeide om robuste og langsiktige løsninger, sa Brende.

Blant annet viste han til at Norge ønsker at alle migranter som kommer til Schengen-området blir registrert og at det finnes klare regler for hvilket land som skal behandle en asylsøkers søknad.

Kan ta tiår å gjenoppbygge Syria

Utenriksministeren sa også at krigen i Syria er den enkeltkonflikten som i sterkest grad bidrar til problemer i regionen og verden forøvrig.

— Det er borgerkrigen i Syria som setter regionen i brann, sa utenriksministeren.

For få år siden var Syria et mellominntektsland. Nå er byer redusert til grushauger, sa Brende. - Det som tok fem år å ødelegge, kan ta fem tiår å bygge opp igjen.

- Et mer uforutsigbart Russland

Ikke overraskende la Børge Brende også vekt på at Russland er et problem for Norge.

— Vi ser et mer uforutsigbart Russland, hvor viljen til å overraske og ta utenrikspolitisk risiko er større enn før, sa Brende.

Han gjorde det imidlertid klart at Norge ønsker å bedre forholdet til vår store nabo i øst.

— Vi ønsker et godt naboforhold til Russland. Det oppnår vi best ved å holde fast ved vår russlandspolitikk. Norge skal være forutsigbar, konsekvent og tydelig overfor Russland.

Les også

 1. UD-byråkrater slår alarm om flyktningsituasjonen

 2. Voldsomme sammenstøt ved grensen mellom Hellas og Makedonia

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa
 2. Politikk
 3. Utenrikspolitikk