Donald Trump har inngått millionforlik om Trump University

Donald Trump har inngått forlik i saken knyttet til Trump University, opplyser statsadvokaten i New York. Forliket omfatter utbetalinger på 25 millioner dollar.

USAs påtroppende president Donald Trump.
  • NTB

Den påtroppende presidenten har godtatt å betale summen, som tilsvarer over 200 millioner norske kroner, til tidligere kunder av undervisningsopplegget, opplyser Eric Schneiderman, lederen for delstatens statsadvokatembete.

Forliket omfatter to gruppesøksmål og en sivilsak reist av delstaten. I tillegg til erstatninger til de tidligere studentene, omfatter summen også 1 million dollar i bot.

Forliket innebærer ikke at den påtroppende presidenten må innrømme skyld i saken. Trump har underveis i saken blankt avvist å ha gjort noe galt, og har uttalt at forlik var uaktuelt.

Trump skulle etter planen ha møtt i retten i forbindelse med gruppesøksmålet den 28. november.

Søksmålet ble innlevert i 2010 på vegne av en gruppe personer som hevder at Trump University, som ikke hadde akkreditering som utdanningsinstitusjon, tilbød seminarer og undervisning rundt omkring i landet som i form og innhold lignet på informasjonsreklame, der folk ble presset til å betale opptil 35.000 dollar for rådgivningstjenester.

Videre ble det hevdet det at undervisningsopplegget heller ikke fulgte opp løftene om å undervise i hvordan man kan oppnå suksess i eiendomsbransjen.