CNN: Hawaii vil stanse Trumps nye innreiseforbud

Advokater i delstaten Hawaii vil forsøke å få til en midlertidig stans i president Donald Trumps nye innreiseforbud, melder CNN. Forbudet trer i kraft neste uke,

På nytt blir president Donald Trumps innreiseforbud utfordret i retten.
  • NTB

Ifølge CNN leverte advokater i delstaten tirsdag levert en rettslig begjæring. Der fremgår det at de allerede onsdag vil forsøke å få en midlertidig forføyning mot Trumps reviderte innreiseforbud mot blant annet innbyggere fra seks overveiende muslimske land.

Håpet er at en føderal dommer i Hawaii skal utstede et slikt forbud, og at det skal skje raskt.

Begge sider i saken har bedt domstolen holde en høring så snart som mulig, slik at avgjørelsen tas før innreiseforbudet trer i kraft. Justisdepartementet i USA har ennå ikke kommentert saken.

Ny presidentordre

Trump signerte mandag den nye presidentordren som forbyr innbyggere fra Somalia, Iran, Sudan, Jemen, Syria og Libya innreise til USA fra og med 16. mars. Det var ventet at det ville bli klaget inn for domstolene.

Brudd på grunnloven

Innreiseforbudet gjelder denne gangen ikke for irakere, slik Trumps første innreiseforbud gjorde.

Det første innreiseforbudet ble satt til side av det amerikanske rettsvesenet, som mente det var et brudd på grunnloven ettersom det i hovedsak var rettet mot muslimer og ikke var godt nok begrunnet.