Islamsk råd i Pakistan mener at menn bør ha lov til å slå kvinner

Pakistans høyeste religiøse organs holdninger til vold mot kvinner vekker oppsikt.

Muhammad Kahn Sherani, lederen av det pakistanske rådet for islamsk ideologi, har skapt reaksjoner med kontroversielle uttalelser.
  • Ingvild Fjelltveit

Lederen av det pakistanske rådet for islamsk ideologi har presentert et utkast til et lovforslag som foreslår at det i enkelte situasjoner bør være lov for en ektemann å slå sin kone.

«En mann bør ha lov til slå sin kone lett dersom hun nekter å adlyde ham, om hun nekter å kle seg som han ønsker, om hun avslår hans ønske om samleie uten noen religiøs unnskyldning eller om hun ikke tar et bad etter samleie og menstruelle perioder», heter det i forslaget, ifølge den pakistanske avisenThe Express-Tribune.

Mektig organ

The Council of Islamic Ideology (CII) er et konstitusjonelt organ som kommer med anbefalinger til pakistanske myndigheter om lover som er i tråd med islamsk tro.

Det pakistanske parlamentet er ikke pliktige til å ta stilling til forslagene fra det islamske rådet, men rådets anbefalinger anses som betydningsfulle.

Les også

Pakistansk film om æresdrap kan endre loven

Fysisk straff for upassende oppførsel

I lovforslaget går det også frem at rådet mener at en ektemann skal kunne bruke fysisk straff mot kona dersom hun ikke bruker hijab, kommuniserer med fremmede eller dersom hun snakker så høyt at fremmede kan høre henne.

At kvinner tar videreutdanning etter grunnskolen og at kvinnelige sykepleiere har mannlige pasienter, bør også forbys skriver rådet.

Lovforslaget blir sett på som en reaksjon på loven om beskyttelse av kvinner, som ble vedtatt i provinsen Punjab i februar. Det islamske rådet har fordømt loven, som har som hensikt å bedre rettsvernet til kvinner.

Ifølge pakistanske medier mener rådet at kvinnebeskyttelsesloven ikke er i tråd med islamsk tro.

Styreleder: Forskjell på vold og forsiktig «slåing»

Rådets holdninger har vekket sterke reaksjoner, og blitt kritisert og latterliggjort i nasjonale og internasjonale medier. På en pressekonferanse torsdag ble Muhammad Kahn Sherani, lederen av rådet, bedt om å forklare disiplin-forslaget.

– Dersom du ønsker at hun skal oppføre seg bra, bør du først gi henne råd. Dersom hun nekter å følge rådene, slutt å snakke med henne. Dersom hun fortsatt ikke viser velvilje, slutt å sove sammen med henne. Og om ting ikke endrer seg, da kan du bli litt streng, sa Muhammad Kahn Sherani til The Express-Tribune.

Til avisen forklarte han at han med begrepet «mild slåing» mener å slå med lette gjenstander som et lommetørkle, en hatt eller en turban. Slagene skal ikke rettes mot ansiktet eller forårsake noen form for fysiske skader, understrekte Sherani.

Pakistanske kvinner demonstrerer mot vold mot kvinner i 2015.

– Svært skremmende

– I en normal verden ville dette vært et forslag som gjorde at man falt av stolen. Men det føyer seg dessverre inn i rekken av ting man er blitt vant til å høre. I mange muslimske land behandles kvinner helt forferdelig, sier stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V).

Han mener at det kan få store konsekvenser at et mektig organ som det pakistanske rådet for islamsk ideologi fremmer holdninger om at vold mot kvinner er akseptabelt.

– De har enorm påvirkningskraft. I Pakistan styrer de mye av politikken, og har stor innflytelse på hvordan folk tenker. Men også utenfor Pakistan har de stor makt, sier Raja.

– Dette er et svært skremmende signal om at du som mann har rett til å slå din kone. Jeg håper det muslimske miljøet i Norge vil stå sammen om å fordømme disse holdningene, fortsetter han.

Menneskerettighetsorganisasjon reagerer

Menneskerettighetsorganisasjonsen Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) har fordømt forslaget.

– Det er vanskelig å forstå hvordan noen med vettet i behold kan mene at ytterligere oppmuntring eller rettferdiggjøring av vold mot kvinner i Pakistan er nødvendig, sier organisasjonens leder Zohra Yusuf i en pressemelding.

Mange kvinner opplever vold

Pakistan er på 147 plass av totalt 188 land påFNs likestillingsindeks. Menneskerettighetsorganisasjonen HRCP anslår at rundt 70 prosent av pakistanske kvinner opplever vold i hjemmet.