Avkriminaliseringen av narkotika i Portugal er en suksess

Frykten for narkoturisme og frislipp av narkotika har ikke slått til etter at Portugal, som eneste land i Europa, avkriminaliserte bruk og besittelse av all narkotika.

Portugal har avkriminalisert bruk og besittelse i små mengder av alle former for narkotika. Det er imidlertid ikke det samme som at det er legalisert, slik disse demonstrantene i byen Porto tok til orde for i mai i fjor. Narkotika er fortsatt forbudt etter portugisisk lov.

Avkriminaliseringen av bruk og besittelse av narkotiske stoffer, inkludert heroin og kokain, skjedde ikke uten debatt i Portugal i 2001. Men ifølge en rapport laget av tenketanken The Cato Institute har landet lykkes med sin strategi.

«Avkriminaliseringen i Portugal er en suksess. Den har gjort myndighetene i stand til å håndtere narkotikaproblemet bedre enn mange andre vestlige land», sier Glenn Greenwald, forfatter av rapporten, til den britiske avisen The Times.

  • Portugal ligger nå relativt lavt i Europa når det gjelder unge over 15 år som har forsøkt marihuana.
  • Antallet som rapporterer å ha prøvd narkotika noen gang i syvende til niende klasse gikk ned fra 14,1 prosent til 10,6 prosent i perioden 2001 til 2006.
  • Antall nye hiv-tilfeller gikk ned fra 1400 i 2000 til 400 i 2006.
  • Antall overdosedødsfall gikk ned fra ca. 400 årlig rundt årtusenskiftet til 290 i 2006.
Når folk ikke lenger frykter fengsel og straff, er det lettere å iverksette tiltak for dem som virkelig trenger det.
Greenwalds rapport

I rapporten sammenligner forfatteren utviklingen i Portugal med utviklingen i EU over samme tidsrom. I den siste rapporten fra Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk scorer Portugal lavt på flere faktorer når det gjelder narkotikamisbruk. Mens resten av Europa sliter med utbredt cannabisbruk blant unge i alderen 15–24 år, er dette ikke tilfellet i Portugal, ifølge overvåkingssenteret.

Les også

Oslo-ungdommens rusdelte by | Willy Pedersen og Anders Bakken

Radikalt

Hildegunn Sagvaag, førsteamanuensis og leder for samfunnsvitenskapelig rusforskning ved Universitetet i Stavanger, er imponert over Portugals modell.

– De har gått radikalt til verks og åpenbart ikke angret, sier hun.

Sagvaag viser til at portugisiske myndigheter var mest bekymret for overdosedødsfallene, spredning av hiv og debutalderen for narkotiske stoffer.

– Så viser det seg altså at både dødsfall og antall nye hiv-tilfeller har gått ned. Det er gode resultater, sier Sagvaag. Mest sentralt mener hun det er at penger er overført fra kriminalomsorgen til behandlingsvesenet.

Ressursene som tidligere ble brukt på straff, er nå flyttet over til behandlingsprogrammer.
Greenwalds rapport

– De som blir innbrakt får i løpet av 72 timer kontakt med et team. Blir de tatt flere ganger og det viser seg at de har problemer, får de tilbud om behandling i løpet av noen få døgn.

– Jeg mener de gode resultatene bør studeres nærmere. Vi kan være åpne i forhold til nye fakta om effekten av ulike virkemidler, sier Carl Christian Blich, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo, som har interessert seg for resultatene i Portugal.

Les også

At «politiet jakter på slitne narkomane» er Riksadvokatens diagnose, ikke min | Willy Pedersen

Kommisjoner

Og slik virker Portugal i praksis: Rusbruk er fortsatt forbudt etter lov, men ikke lenger gjenstand for strafferettslige sanksjoner. De som tas for besittelse, henvises til en spesialnemnd som gjør en behovsvurdering. Nemndene råder over et bredt spekter av sanksjoner; alt fra mindre bøter til behandling og inndragelse av retten til å praktisere enkelte yrker, begrensninger på utenlandsreiser eller jevnlige tilbakemeldinger til kommisjonen.

Tallene i rapporten viser at 95 prosent av dem som møter for kommisjonen, er portugisiske statsborgere. Rapporten konkluderer dermed med at den spådde narkoturismen ikke er blitt noe av.

«Fokus på forebygging, bedre helsetilbud og mer behandling. Avkriminaliseringen garanterer for nødvendige mekanismer som sørger for behandling fremfor fengsel», skriver Greenwald i sine konklusjoner.

Trend

Ifølge EUs overvåkingssenter er det en generell trend i Europa at land går bort fra å bruke straffeapparatet mot bruk og besittelse av små mengder cannabis og heller satser på forebygging og behandling. Men ingen har gått like langt som Portugal. Spania og Italia ser på ulike versjoner av avkriminalisering. I California er cannabis helt avkriminalisert.

Greenwald mener det er relativt åpenbart hvorfor Portugal har lykkes.

«Når folk ikke lenger frykter fengsel og straff, er det lettere å iverksette tiltak for dem som virkelig trenger det. Ressursene som tidligere ble brukt på straff, er nå flyttet over til behandlingsprogrammer. Med økt fokus på skadereduksjon i tillegg, har Portugal forbedret situasjonen når det gjelder rusrelaterte sykdommer og dødsfall», skriver forfatteren i sine konklusjoner.

Han mener også det er ikke lenger eksisterer noen politisk opposisjon mot avkriminalisering som strategi.