Verden

Norsk mor tapte sak i Strasbourg

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener norske myndigheter ikke har handlet i strid med menneskerettighetene.

Under slagord som «Send barna hjem nå» og «Barnevernet = Gestapo» demonstrerte noen hundre mennesker foran Stortinget i fjor motstand mot norsk barnevern. Flere saker verserer i rettsapparatet og den internasjonale menneskerettighetsdomstolen.
  • Thomas Olsen
    Journalist
  • NTB

Det er en norsk mor i 30-årsalderen som nå har fått saken sin opp til behandling i Strasbourg.

Kvinnen mistet omsorgen for sin yngste sønn da han var bare noen måneder gammel. I januar 2013 – snaut ett år gammel – ble han plassert i fosterhjem.

Kvinnen ønsket at gutten i stedet skulle plasseres hos hennes mor og stefar, som allerede hadde overtatt omsorgen for hans eldre halvbror. Hun tapte saken da den kom opp i tingretten. Siden anket hun helt til Høyesterett, men anken ble avvist.

  • Norsk barnevern har fått et særdeles dårlig rykte internasjonalt: Bufdir-direktøren mener det kan være større risiko for at barnevernet griper raskere inn i familier fra andre kulturer.

En av åtte norske Strasbourg-saker

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har nå tatt stilling til om norske myndigheter har handlet i strid med menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8. Denne artikkelen gjelder retten til respekt for privatlivet og familielivet. Konklusjonen er at artikkel 8 ikke er brutt.

Domstolen mener tingretten gjorde en «balansert og fornuftig» vurdering der hele familiesituasjonen ble tatt i betraktning, og der det hele tida ble tatt hensyn til hva som ville være den beste løsningen for gutten.

Tingretten påpekte blant annet at gutten allerede hadde knyttet seg til sin nye fostermor, og at det derfor kunne være skadelig for ham å overføre ham til enda et nytt hjem.

I februar opplyste Regjeringsadvokaten til TV 2 at i alt åtte norske barnevernssaker skal opp til behandling i Strasbourg i år.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Fosterhjem