Verden

NATO-Russland-rådet møttes første gang siden 2014 - hva betyr det?

MOSKVA/OSLO (Aftenposten): Onsdag møttes NATO-Russland-rådet for første gang siden 2014. Betyr det at vi nå ser en normalisering av forholdet mellom øst og vest?

Møte i NATO-Russland-rådet varte i tre og en halv time. Generalsekretær Jens Stoltenberg kunne konstatere at det er stor uenighet mellom NATO og Russland. Geert Vanden Wijngaert

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

– Vi har hatt en ærlig diskusjon. NATO og Russland har svært ulike syn, men vi har lyttet til hverandre, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter gårsdagens møte i NATO Russland rådet — det første på nesten to år.

Hvorfor møtes NATO og Russland nå?

NATO har lenge ønsket at det skal være liv i NATO-Russland-rådet. Dette spørsmålet reiste generalsekretær Jens Stoltenberg allerede i desember. På onsdagens møte sto en lang rekke tunge tema på dagsordenen. Det selvsagte var Ukraina og dermed annekteringen av Krim. Russlands ambassadør Aleksandr Grusjko konkluderte ifølge AFP før samlingen at «forholdet mellom NATO og Russland er i svært dårlig stand». Etter møtet slo han fast at Russland og NATO ikke har en positiv agenda.

Russlands ambassadør til NATO ambassadør Aleksandr Grusjko etter møtet med NATO landenes ambassadører i Brussel. Geert Vanden Wijngaert

Stoltenberg har understreket at det er spesielt viktig å ha en dialog når ting er så vanskelige som nå. Det skaper forutsigbarhet og åpenhet. Nylig var det nærkontakt mellom russiske fly og amerikanske fartøyer i Østersjøen. En farlig situasjon som NATO har kritisert og som viser behovet for denne type åpenhet og kontakt. Det er et ønske fra begge parter om å holde en kontakt.

Betyr dette en reell tilnærming?

Vanskelig å si. Den russiske utenriksminister Sergej Lavrov har slått fast at det ikke er snakk om "business as usual," at man skal fortsette som om intet har skjedd. I Moskva er man meget opptatt av NATOs utvidelse østover. I tillegg ser man med betydelig skepsis på det en oppfatter som styrkeoppbygging på NATOs side i de østlige medlemslandene. Grusjko sa etter møtet at at alle de tiltak som kunne styrke sikkerheten både for Russland og NATO er stanset.

Hvor mye sikkerhet garanterer egentlig NATO sine medlemsland?

Les også

Ingen kan ignorere realpolitiske hensyn | Frank Rossavik

På NATOs side er man helt klar på at en ikke kan normalisere forholdet uten at Russland etterlever sine internasjonale forpliktelser. Generalsekretær Stoltenberg sier at det økte NATO-nærværet i øst er et svar på russisk aggresjon i Ukraina.

 • Er vi inne i en ny kald krig — hør Aftenpostens medarbeidere analysere dette i denne podkasten:

Men det faktum at man nå møtes kan vanskelig tolkes som noe annet enn et steg i retning av at forholdet normaliseres, selv om det ikke er fastsatt noe nytt møte. Eller som mange observatører har sammenfattet det: Realismen seirer.

Hva med de økonomiske sanksjonene?

Det er ingen tegn som tyder på at EU og USA vil lette på de økonomiske sanksjonene nå. Tall viser at EU fortsatt er Russlands viktigste handelspartner. Målt i verdi var Russlands eksport til EU nesten det dobbelte av EUs eksport til Russland: 135,7 milliarder versus 73,9 milliarder euro, viser statistikken for 2015.

Hva med tøvær på andre områder?

Vesten er avhengig av Russland på en lang rekke områder. Det ville ikke være mulig å få til en atomavtale med Iran uten hjelp fra Russland. Veien til en fredelig løsning i Syria går via hjelp fra Russland som er en av de fem vetolandene i FNs sikkerhetsråd. Alt dette peker i retning av at forholdet til Russland vil normaliseres.

Norge er NATO-land og grenser til Russland, hva er den norske holdningen?

Utenriksminister Børge Brende, som var i Brussel i andre ærend mens møtet pågikk, er klar på at Norge støtter generalsekretær Stoltenbergs initiativ, men er klar på at ting ikke er tilbake til normalen.

— For å få det til, må Russland etterleve sine internasjonale forpliktelser i Ukraina, etterleve Minsk-avtalen. Det er avgjørende. Og der er vi ikke, sier Brende til NTB.

 1. Les også

  Forsvarssjefen: Forsvaret svakere i 2015 enn i 2014

 2. Les også

  I Tyrkias felle

 3. Les også

  Stoltenberg taus om Trumps Nato-trusler

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Norge gjenopptar kontakt med Russland på politisk nivå

 2. VERDEN

  Nå snakker vi med Russland igjen: Første norske politikerdelegasjon til Moskva etter at sanksjonene ble innført.

 3. VERDEN

  Anklager Jagland for å gjøre knefall for Russland: - Han gir Putin en propagandaseier

 4. VERDEN

  Putin-venner får makten i land etter land. Nå kan den tøffe linjen overfor Russland ryke.

 5. VERDEN

  Strid om Russland-sanksjoner mellom regjeringspartiene Frp og Høyre

 6. VERDEN

  Innbyggerne i den fattige byen skjønte at noe var på gang da arbeiderne begynte å legge parkett i veiene.