Mer kokain og opium enn noensinne

Det har aldri tidligere vært produsert så mye kokain og opium i verden, og samtidig øker misbruket av reseptbelagte legemidler, slår FN fast i ny rapport.

Det produseres stadig mer kokain og opium i verden, viser ny rapport. Dette beslaget av kokain ble gjort i Lima i Peru tidligere i år.

I fjor ble det produsert 10.500 tonn opium, en økning på hele 65 prosent fra året før, går det frem av årsrapporten fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

85 prosent av opiumen ble produsert i Afghanistan, der det dyrkes valmuer i stadig større områder, viser rapporten.

Kokainproduksjonen øker også og var i 2016 på anslagsvis 1.410 tonn. Det var en økning på 25 prosent fra året før. Drøyt 60 prosent av kokainet ble produsert i Colombia.

– Årets rapport viser at narkotikamarkedet utvides, og produksjonen av kokain og opium har nådd rekordhøyder. Det gir oss en rekke utfordringer på flere felter, sa UNODCs leder Jurij Fedotov da han la frem årsrapporten tirsdag.

Misbruket av reseptbelagte legemidler øker kraftig og koster stadig flere liv, konstaterer FN i ny rapport.

Øker mest blant eldre

Rundt 275 millioner mennesker – 5,6 prosent av jordens befolkning i alderen 15–64 år – benyttet narkotiske stoffer minst én gang i løpet av 2016. Det var omtrent 8 prosent flere enn året før.

192 millioner mennesker brukte cannabis i 2016, rundt 16 prosent flere enn ti år tidligere. Den økningen tilsvarer imidlertid befolkningsveksten i samme periode.

Bruken av narkotiske stoffer øker raskest hos dem over 40 år, og det samme gjør antallet dødsfall som følge av narkotikabruk.

Antallet narkotikadødsfall økte med hele 60 prosent fra 2000 til 2015. Mens 27 prosent av dem som døde i 2000 var over 50 år, var andelen 15 år senere økt til 39 prosent.

Reseptbelagte legemidler

Bare I USA døde 63.632 mennesker av narkotikaoverdoser i 2016, en økning på 21 prosent fra året før.

Misbruk av sterke reseptbelagte legemidler får mye av skylda for at stadig flere dør av overdose i USA, først og fremst legemidler som inneholder fentanyl, et syntetisk opioid som er 50 ganger sterkere enn heroin.

Misbruk av legemidler øker også kraftig i Afrika og Asia, først og fremst legemidler som inneholder det syntetiske opioidet tramadol, som er noe svakere enn fentanyl, konstaterer UNODC.

I 2016 ble det beslaglagt 87 tonn med legemidler som inneholdt opioider som fentanyl og tramadol, omtrent like mye som de samlede beslagene av heroin.