Overlevende etter skoleskytingen vil bli frontfigurer for strengere våpenlover. Nå er de på kollisjonskurs med Trump.

Gjennom helgen har flere av de overlevende kritisert presidenten skarpt.

David Hogg er en av mange elever som har tatt til orde for strengere våpenlover etter at 17 personer ble drept på skolen hans forrige uke. Her fra en demonstrasjon i helgen.

De blir ansikt utad for tilhengerne av å stramme inn våpenlovgivningen i USA, skriver nyhetsbyrået AP.

– De sier at ingen lover kunne ha forhindret de hundrevis av meningsløse tragedier som har skjedd. Vi mener det er tullprat, sa Emma Gonzalez, elev ved Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, i en svært engasjert tale under et massemøte i helgen.

President Donald Trump tilbrakte helgen på eiendommen sin Mar-a-Lago, omtrent en times kjøring fra skolen der 17 personer ble drept forrige uke. Trump nevnte skytingen i en tweet lørdag, men har så langt ikke kommentert om det er aktuelt med innstramminger i USAs liberale våpenlovgivning.

På Twitter la han skylden på FBI og anklaget det føderale politiet for å være mer opptatt av å etterforske Russland-saken enn å følge opp bekymringsmeldingene om gjerningsmannen i Florida.

– Du er presidenten. Du skal samle nasjonen, ikke splitte oss, sa David Hogg, en annen elev ved skolen, til TV-kanalen NBC søndag.

– Hvordan våger du, fortsatte 17-åringen.

Marsj til Washington

Nå planlegger de overlevende å arrangere en marsj i hovedstaden Washington og andre steder i landet i mars. Der vil de kreve strengere våpenregler og anklager politikerne på høyresiden for å være i lommen på våpenlobbyorganisasjonen NRA.

– Til alle politikere som tar imot gaver fra NRA: Skam dere, sa Gonzales.

Publikum svarte med taktfaste rop:

– Skam dere! Skam dere!

Emma Gonzalez er inne i sitt siste år på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida. Det tilsvarer 2. klasse på videregående skole i Norge.

En person som snakket med Trump i helgen, sier at presidenten fulgte nøye med på elevenes demonstrasjon og på hva de har sagt, skriver The Washington Post.

Krever færre våpen i omløp

Forslagene til innstramminger i våpenlovene har vært mange: Noen mener bakgrunnsundersøkelsene bør bli grundigere, slik at folk med alvorlige psykiske problemer ikke får lov til å kjøpe våpen.

Andre har foreslått å øke aldersgrensen for å kjøpe halvautomatiske rifler, fra 18 til 21 år slik reglene er for pistoler og revolvere.

Et annet forslag er å forby de halvautomatiske såkalte angrepsriflene.

Blant tilhengerne av liberale våpenlover trekkes ofte behovet for flere væpnede vakter frem. Bedre oppfølging av psykisk syke nevnes også.

– Dette handler ikke bare om psykisk helse. Han hadde ikke klart å skade så mange med en kniv, sa Gonzales i sin appell.

Våpendebatt med jevne mellomrom

Etter så godt som hver masseskyting kommer våpendebatten opp igjen i USA. Det er imidlertid ikke blitt innført noen nye, riksdekkende restriksjoner på våpenkjøp på mange år.

Cameron Kasky er en av elevene som var til stede under skytingen på Marjory Stoneman Douglas High School. Her omfavner han politimannen Brad Griesinge.

– Mitt budskap til makthaverne er dette: Enten er du med oss, eller så er du mot oss, sa Cameron Kasky, som er i sitt første år ved skolen, til CNN.

Det er Kongressen som har myndighet til å stramme inn våpenlovene for hele landet. Der er begge kamre kontrollert av Republikanerne.

– Vi blir drept, mens de voksne surrer rundt, sa han om at det ikke er innført noen nye våpenlover i kjølvannet av tidligere skoleskytinger.

Etter tidligere skytetragedier har det kommet opp lignende forslag, og noen av dem har også blitt fremmet som lovforslag i Kongressen.

Men den intense oppmerksomheten rundt temaet er blitt borte lenge før den lovgivende forsamlingen har kommet langt nok til å stemme for eller mot varige endringer i lovene.