Putin gjorde narr av klimasaken. Nå har han gjort helomvending.

Den russiske presidenten har plutselig gått fra å være klimafornekter til å kjempe for store kutt. Hva skjedde?

Forrige uke lovet president Vladimir Putin tøffe kutt i utslippene. Det gjorde han på en energikonferanse i Moskva.

Sommeren for to år siden sa president Vladimir Putin at han ikke hadde noen tro på fornybare energikilder. Særlig mislikte han vindmøller og solpaneler.

– Vindmøllene rister så mye at marken kommer opp fra jorden, sa han til stor latter på en konferanse i byen Jekaterinburg.

Han sa at vindmøller ville være skadelige for fugler og andre dyr. Folk vil heller ikke like å bo i områder som er tettpakket med slike møller og «flere lag med solceller», mente Putin ifølge presidentens egen hjemmeside.

Russland har knapt løftet en finger for å kutte utslippene av klimagasser. Putin blir ofte omtalt som klimafornekter, og han har jevnlig gjort narr av klimasaken.

– Ingen vet egentlig hva som er årsaken til klimaendringene, sa han i desember 2019.

Nå har han ombestemt seg.

Null i utslipp

På en energikonferanse i midten av oktober sa Putin at Russland vil jobbe for å nå karbonnøytralitet i 2060. Det betyr at netto utslipp er null. Det er samme målsetning som Kina nylig satte seg, men mindre ambisiøst enn vestlige land. Det er likevel helt nye toner fra Russland.

– I fremtidens energimarked vil kull og olje spille en stadig mindre rolle. Russland er klare for å samarbeide konstruktivt og tett med andre land for å oppnå dette.

I sommer ga Putin Regjeringen ordre om å kutte utslippene av klimagasser til samme nivå som EU innen 2050. Russiske myndigheter lager nå en offensiv plan med konkrete tiltak for å kutte utslippene. Det skrev avisen Kommersant for en drøy uke siden.

Dette er en betydelig endring av kursen. Med planene Russland har hatt til nå, ville utslippene fortsette å øke frem til 2050. Og man ville først ha nådd klimanøytralitet om 80 år, sier analytikeren Katie Ross til AFP. Hun jobber ved World Resources Institute.

Russland er én av verdens største produsenter av olje og gass. Næringen er svært viktig for landets økonomi, og inntektene utgjør 35 prosent av statsbudsjettet.

Hvorfor endring?

Hva er årsaken til at den russiske presidenten med ett har begynt å se på klimaendringene som en trussel? Rådgiverne hans skal ha overtalt ham om at Russland ikke hadde noe annet valg. Det melder nyhetsbyrået Bloomberg, som har snakket med fire kilder i Kreml.

Årsaken til at han snudde, skal være:

  • Russerne har forstått at EU mener alvor. Unionen kommer til å innføre tiltak som vil ramme russisk eksport hardt. Russiske selskaper vil måtte betale dyrt for de store utslippene hvis man ikke gjør noe.
  • Forholdet mellom Russland og Vesten er blitt svært dårlig, og man har nesten ingen saker å snakke om lenger. Klimasaken kan være et område russerne kan samarbeide med USA og Europa i årene fremover.

Russland forsøker ikke å ta ledelsen i klimasaken. Det sier Irina Pominova til Bloomberg. Hun leder avdelingen for klima og grønn energi ved Senteret for strategisk forskning. Senteret har tette forbindelser til Kreml.

– Russland tilpasser seg den prosessen som pågår i verden, med å endre hvilke energikilder man bruker og kutte ned på karbonforbruket, sier hun.

En medarbeider fra Russlands skogsforvaltningstjeneste forsøker å slukke en skogbrann i Jakutia-regionen helt øst i Russland i sommer.

Rammes hardt

Russlands utslipp av klimagasser er de fjerde største i verden. 5 prosent av verdens utslipp kommer fra dette landet. Rundt 90 prosent av Russlands forbruk av energi kommer fra kull, gass eller olje.

Russland er én av verdens største produsenter av olje og gass. Det er også svært viktig for økonomien. 35 prosent av statsbudsjettet kommer fra eksportinntektene fra denne virksomheten.

Verdens største land rammes hardt av klimaendringene, og temperaturen i Russland har økt nesten tre ganger så raskt som gjennomsnittet i verden. I år har Russland vært rammet av de største skogbrannene i historien. Brannene har vært større en samtlige branner ellers i verden til sammen. Røyken strakte seg helt til Nordpolen.

– Årsaken til dette er i hovedsak klimaendringer – globalt og i vårt land, sa Putin i august.

Per Kristian Aale er Aftenpostens Moskva-korrespondent. Følg ham på Instagram her eller på Facebook her.