Nobelkomiteen ville stanse falske rykter om Etiopias statsminister. Uttalelsen er «pinlig og klønete», mener norsk Etiopia-ekspert.

Midt i en opphetet politisk debatt i Etiopia så Nobelkomiteen seg nødt til å tilbakevise falske rykter. Det burde de ikke gjort, mener Kjetil Tronvoll.

Olav Njølstad (til venstre) skrev i en uttalelse i juni at Nobelkomiteen fortsatt står fullt og helt bak avgjørelsen fra i fjor. Det mener en av Norges fremste eksperter på Etiopia er uklokt tatt i betraktning den polariserte politiske debatten i Etiopia.

– Uttalelsen kan leses som om Abiy Ahmed har fullmakt og full støtte fra komiteen til å gjøre akkurat hva han vil i den situasjonen Etiopia er i, sier Kjetil Tronvoll.

Professoren ved Bjørknes Høyskole har hatt Etiopia som spesialfelt i en årrekke og trodde først at uttalelsen Nobelkomiteen sendte ut i juni var falsk.

«Klønete behandling»

Det er spesielt ordlyden i uttalelsens første del Tronvoll er kritisk til. Der står det at Nobelkomiteen står fullt og helt bak beslutningen fra desember i fjor da Etiopias statsminister Abiy Ahmed ble gitt fredsprisen i Oslo rådhus. De skriver også at de aldri har revurdert sin beslutning.

I det andre avsnittet gjør komiteen det klart at det ikke er mulig å trekke tilbake en fredspris.

– Det andre avsnittet kunne vært nok for å forklare. Men så la de til et første avsnitt, og der står det at de står «fullt og helt» bak Abiy Ahmed, sier Tronvoll.

Han mener mange etiopiere vil oppfatte dette som at komiteen tar et klart standpunkt i en kompleks konflikt, og han kaller det hele for «klønete behandling».

– Man bør stå stille og ikke tråkke rundt når man står midt oppi salaten. Og det er der komiteen har havnet i denne situasjonen, sier Tronvoll, som mener det som har skjedd i Etiopia det siste året er en «pinlig affære» for nobelkomiteen.

Ikke full støtte fra annen ekspert

Hans «Etiopia-ekspert-kollega», Lovise Aalen ved Chr. Michelsens Institutt, er ikke like kritisk.

Hun er enig i at komiteen kunne begrenset seg til en faktaopplysning om at prisen ikke kan trekkes tilbake, men tror uansett ikke at uttalelsen vil bli tillagt like stor vekt som det Tronvoll tror.

– Jeg er ikke så sikker på at utsagnet i seg selv vil øke polariseringen. Debatten er allerede polarisert, og det at han fikk prisen oppleves i utgangspunktet som polariserende for dem som ikke støtter Abiy, sier Aalen.

Mange oromoer har de siste månedene protestert mot Etiopias statsminister Abiy Ahmed og hans planer om å skape én felles etiopisk identitet.

– Vanskelig avveining

Etiopia har den siste tiden opplevd mye politisk uro. Motstanden mot statsministerens planer om å samle hele folket under én felles identitet er upopulær blant Oromo-folket. De er landets største folkegruppe og har opplevd diskriminering på grunn av lignende tankegang fra tidligere regimer i Etiopia. Uroen har blant annet ført til omstridde fengslinger av opposisjonelle og voldelige sammenstøt.

Les også

Han fikk Nobels fredspris for en historisk fredsutvikling på Afrikas horn. Hverdagen kom raskt tilbake.

Det førte også til at Nobelkomiteen ble kontaktet av nyhetsbyrået Associated Press og flere etiopiske medier. De siterte Etiopias tidligere utenriksminister Seyoum Mesfin som skulle ha sagt at medlemmer av Nobelkomiteen vurderte en tilbakekallelse av prisen.

Sekretær for komiteen og direktør ved Nobelinstituttet, Olav Njølstad, sier at de følte det var nødvendig å imøtegå de falske påstandene.

– Vi opplevde det som en vanskelig avveining. Om komiteen ikke hadde gjort noe, kunne den blitt tatt til inntekt for at det var hold i påstandene. Og hadde vi gått ut og svart navngitte personer direkte, kunne vi viklet oss inn i en håpløs polemikk. Så vi endte opp med å sende ut en uttalelse om at komiteen står fast ved tildelingen til Abiy Ahmed.

Tilhengere av opposisjonspolitiker Jawar Mohammed samlet seg utenfor huset hans i oktober i fjor. Uroen i landet har vart lenge, og eskalerte i sommer med flere drap.

– Ingen grønt lys

Når det gjelder ordbruken, og spesielt setningen om at komiteen fortsatt står «fullt og helt» bak sin avgjørelse, så mener Njølstad at det bare er naturlig.

– Det er ikke noe overraskende at komiteen står «firmly behind» sin egen avgjørelse. Man får jo prisen for det man har gjort frem til prisen blir annonsert.

Njølstad mener heller ikke at Abiy Ahmed har fått noe grønt lys til å gjøre hva han vil, siden komiteen også har skrevet at de «enn så lenge» ikke har hatt noen grunn til å diskutere avgjørelsen.

Njølstad mener også det var nødvendig med mer enn en generell uttalelse om at prisen ikke kan trekkes tilbake. Siden påstandene var konkrete, måtte også tilbakevisingen være konkret.

Det er sjelden Nobelkomiteen sender ut uttalelser som den de sendte ut i juni. Komiteen har den siste tiden fått flere henvendelser fra kritikere av Abiy Ahmed, men også fra mange som støtter statsministeren.

– Fredsprisen er i bunn og grunn en politisk pris. Det er naivt å tro noe annet. Da er det ikke så overraskende at det fra tid til annen oppstår kontroverser rundt en prisutdeling eller rundt en fredsprisvinner, sier Njølstad.