Facebook merket Trump-innlegg om poststemmer

Facebook har merket et innlegg der USAs president Donald Trump hevder at poststemmer vil føre til et «korrupt» valg.

Facebook har merket et Facebook-innlegg fra president Donald Trump.
  • NTB-AFP

Facebook kunngjorde i juni at de skulle begynne å merke, men ikke fjerne «nyhetsverdige» innlegg fra politikere som bryter retningslinjene.

Ved innlegget der Trump advarte om at poststemmer vil føre til at valget blir «korrupt», har Facebook føyd til informasjon som viser hvor man får offisiell informasjon om 2020-valget.

Facebook har tidligere holdt seg unna faktasjekking av politikere, men har lovet å merke innlegg som kan føre til vold eller villede folk om valgprosedyrer.

Twitter har tidligere merket flere av Trumps meldinger som villedende, blant dem en der han hevdet at forhåndsstemming via post ville føre til valgjuks.