Russland mener Norge bryter Svalbardtraktaten

Det russiske utenriksdepartementet anklager Norge for å bryte Svalbardtraktaten, ifølge NRK. Russland uttrykte tidligere i februar misnøye over måten Norge forvalter deler av traktaten på, særlig knyttet til norske restriksjoner på russisk helikopterbruk, samt fiskevernsonen og verneområdene.

– Russland har jevnlig og med noen års mellomrom ment at Norge har begått brudd på Svalbardtraktaten. Det som er nytt, er at det legges ekstra press nå ved at det kommer offisielt fra russisk UD, og man går offentlig ut med at man ikke aksepterer det norske svaret. Ordbruken er krassere utad, sier Geir Hønneland, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov har i et brev til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) skrevet at Russland vil styrke sin tilstedeværelse på Svalbard, og han ba om et møte for å diskutere en rekke ting Russland er misfornøyd med.

UD har ikke kommentert utspillene, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser kritikken: – Nei, det er ikke riktig. Svalbardtraktaten slår fast at Svalbard er norsk territorium. Så er det samtidig slik at de som tiltrer traktaten, skal likebehandles. Det gjør vi i aller høyeste grad, sier Bakke-Jensen til NRK.

Svalbardtraktaten, som ble signert for nøyaktig 100 år siden, fastsetter betingelser Norge skal oppfylle i forvaltningen av Svalbard. Dette gjelder blant krav annet om likebehandling av borgere og selskaper fra alle land som har sluttet seg til avtalen.