Tykk røyk innhyller hele Sydney by

Med 85 branner i skogene rundt Sydney er byen nesten lammet av overveldende tykk røyk. Samtidig varsles det strenge vannrestriksjoner.

Tykk røyk fra de mange skogbrannene rundt Sydney gjorde det berømte operahuset i byen nesten helt usynlig tirsdag.

Australias største by ble tirsdag innhyllet i en tåke av gul røyk så tett at deler av flytrafikken ble forsinket, ferjeruter innstilt og kriseberedskap ble satt for å håndtere folk med lungeproblemer. I byens sentrum måtte flere kontorbygg evakueres da den tykke røyken kom inn i lokalene.

– Eldre, foreldre og barn bør oppholde seg innendørs med dører og vinduer lukket, sa helsemyndighetene i delstaten New South Wales tirsdag.

En frivillig brannmann som driver kontrollert nedbrenning nær Nattau sørvest for Sydney i et forsøk på temme de voldsomme skogbrannene som herjer i skogene rundt Sydney.

Flere steder i sentrum var røyken i gatene så tykk at røykvarslere ble utløst, blant annet på lokaltogene. Assisterende brannsjef Roger Mentha i New South Wales Fire and Rescue sa til nyhetsbyrået DPA at brannvesenet hadde rykket til over 500 alarmer som var utløst.

– Vi hadde 154 automatisk utløste alarmer mellom 11 og 12 på dagen og mottok 335 nødtelefoner som følge av alarmene, sier Mentha.

Skolebarn holdt innendørs

Brannmenn nær Nattai sørvest for Sydney i Australia hvor omfattende skogbranner og voldsom røykutvikling har satt sitt preg på store deler av delstaten.

På skolene ble barn holdt innendørs, men selv der var røyken mange steder tykk, viser bilder lagt ut på lokale medier.

– Røyken i Sydney er ekstremt ille i dag. Røyken vi har opplevd den siste måneden, er utvilsomt en trussel mot folks helse, sier helsedirektør dr. Richard Broome til Sydney Morning Herald.

Røyken kommer fra de mange brannene som herjer i hele det sørøstlige Australia. De siste par ukene har brannene i områdene rundt Sydney forverret seg kraftig og kryper nærmere bebodde områder. Kraftig vind fører dessuten til at brannene flytter seg fort rundt.

Over 700 boliger har brent så langt og et langt høyere antall bruksbygninger.

Langvarig tørke har preget området i lange tider, noen steder i opptil fire år, og det har ført til uvanlig tørre skoger. Når brannene nå har fått tak i vegetasjonen, er de umulige å slukke. Arealer på størrelse med hele Østlandet har brent eller står for tur til å brenne, det er ikke ventet regn av betydning på flere uker.

Bekjempes av frivillige

Likevel gikk statsminister Scott Morrison tirsdag ut og forsvarte beslutningen om å beholde den frivillige brannberedskapen i stedet for å bevilge midler til en mer profesjonell.

Store deler av brannstyrken som tirsdag utgjorde 2.700 brannfolk, består av ubetalte frivillige som har tatt seg fri fra jobben for å delta i brannberedskapen av sine egne lokalmiljøer. Etter flere ukers innsats har det de siste dagene blitt signalisert at oppdraget begynner å slite på mange.

– Mange av disse er slitne, men de ønsker også å være der ute for å forsvare sitt lokalmiljø. Vi gjør alt vi kan for å rotere på mannskapene og gi dem pauser, men i mange tilfeller må vi holde folk tilbake for at de skal ta seg pause, sa Morrison ifølge The Guardian.

Vannrestriksjoner

Vannreservene i delstaten er allerede på lavnivå flere steder, og i Sydney skjerpet myndighetene tirsdag de allerede strenge vannrestriksjonene som innbyggerne er underlagt. Kutt i rennende vann på alt fra tannpuss, hagevanning og oppfordringer til korte dusjer er blant tiltakene for de 5,7 millioner innbyggerne i byen.

Vannminister Melinda Pavey i delstaten New South Wales sier vannrestriksjonene snart vil måtte skjerpes enda et hakk hvis det ikke kommer regn.

Egne vannvakter er satt inn for å kontrollere at restriksjonene overholdes. Forelegg venter dem som bryter reglene.