Derfor bruker stormaktene hvaler og delfiner i militæret

Både Russland og USA har siden den kalde krigen hatt militærprogrammer for sjøpattedyr. Alt fra sjøløver som søker etter undervannsminer til krigerdelfiner har tjenestegjort i stormaktenes sjøforsvar.

Hvithvalen, også kalt belugahval, som dukket opp i Tufjord ved Rolvsøy i Finnmark denne uken har trolig rømt fra det russiske militæret. Dyret hadde på seg belter merket med «Equipment St. Petersburg».

Hvithvalen som fredag ble befridd fra to belter som var festet stramt rundt kroppen, har trolig rømt fra den russiske marinen. Hvalen er i tilfelle langt fra den eneste som har gjort militærtjeneste i havet.

– Det er mye hemmelighold rundt disse militære prosjektene, men en russisk forsker jeg har snakket med sier hun vet at det russiske forsvaret har slike hvaler i fangenskap for militær trening, sier hvalforsker Audun Rikardsen ved UiT – Norges arktiske universitet.

Den tamme hvithvalen søkte seg til fiskebåtene og fikk etter hvert også mat av fiskerne.

Han legger til at ingen forskere ville satt denne typen reimer på et dyr. Hvalen hadde i tillegg to kamerafester.

– Dette er en reim som kan brukes til å feste ting på dyret. Denne hadde feste for Gopro-kamera, men i teorien kan man sette på alt mulig, sier Rikardsen.

Det var NRK som først omtalte saken om hvithvalen i Vest-Finnmark. Etter at hvalen i flere dager hadde søkt mot fiskebåter langs kysten, hoppet en fisker fredag i havet og fikk befridd den fra de stramme reimene.

Audun Rikardsen er hvalforsker og naturfotograf.

Startet med den kalde krigen

«Delfinvåpenkappløpet» mellom Russland og USA startet allerede på 1960-tallet.

– Amerikanerne startet dette. Men da sovjetisk etterretning fant ut hvilke oppgaver de amerikanske delfinene gjorde på 1960-tallet, bestemte forsvarsdepartementet seg for å gjøre noe med saken, sier tidligere oberst Viktor Baranets til The Guardian.

Sovjetunionen trente opp delfiner til å søke etter miner på havbunnen. Men noen skal også ha blitt lært opp til å angripe dykkere og plassere eksplosiver på motstandernes skip, ifølge The Atlantic.

Blant andre oppgaver de marine dyrene har fått, er å oppdage og jage inntrengere, livredning, inspisere rør ved hjelp av kameraer på ryggen og finne igjen utstyr som er mistet i havet.

Også i Norge har det vært militærdelfiner i aksjon. Under NATO-øvelsen «Blue Game» i 2001 var fire minesøkende Atlanterhavsdelfiner med fra USA.

Tilpasset arktisk klima

Hvithvalen er fortsatt i Tufjord søndag, selv om seletøyet nå er tatt av.

Ifølge Audun Rikardsen er ulike selarter og delfinarter, inkludert spekkhuggere, lette å trene opp.

– Hvithval er også en delfinart. Det er sosiale og relativt smarte dyr. Grunnen til at russerne bruker akkurat hvithval er at arten er tilpasset det arktiske klimaet.

Nå som hvalen er fri fra de seletøyet, gjenstår det å se om den vil svømme tilbake eller forsøke å klare seg i det fri. Søndag formiddag var den fortsatt i Tufjord.

– Kanskje vi skulle ha fanget den, så hadde vi hatt en russisk spion å utveksle med Frode Berg, spøker Rikardsen.

Ifølge Jørgen Ree Wiig som er inspektør i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, står det «Equipment St. Petersburg» på noen av spennene som reimene var festet med. Han sier stroppene vil bli overlevert til politiet i Hammerfest til uken.

Bildet er tatt i Sevastopol på Krim-halvøya i Ukraina, der militæret startet opp igjen et treningsprogram for delfiner i 2014.

– Fortsatt bedre enn teknologiske løsninger

I 2014 var det 75 delfiner i den amerikanske marinen, ifølge Quartz. Sjødyr skal fortsatt være bedre egnet enn roboter til enkelte oppgaver på dypt vann.

– På et tidspunkt vil teknologien overta, men jeg vet ikke når det kommer til å skje, sier Brian Weisman ved den amerikanske marinens pattedyrprogram til militærnyhetssiden Stars and stripes.

USA sier at de, i motsetning til russerne, aldri har trent opp delfinene til å angripe mennesker.

Det er kjent at sjødyr ble brukt både under Vietnamkrigen og under invasjonen av Irak. I 2003 var amerikanske sjøløver blant annet på plass i Bahrain for å bistå med sikkerheten i havnene.

Både sjøløver og delfiner bidro med å markere miner på bunnen av Persiabukta, som dykkere deretter kunne desarmere, skriver nettsiden The Navy Times. Dyrene skal også være trent til å desarmere miner selv.

Ukrainske delfiner skal ha sultestreiket

Dette bildet fra 2003 viser en amerikansk militærdelfin som trener i Persiabukta. På finnen har den en sporingsinnretning.

I 2014 fikk militærdelfinene oppmerksomhet på ny, da Russland annekterte den Ukrainske Krim-halvøya. Russisk militære tok samtidig over en ukrainsk militærenhet som besto av delfinarten tumlere. Treningsanlegget i Sevastopol ble startet allerede i 1965.

Ukraina krevde å få delfinene tilbake, men Russland nektet. Spekulasjonene gikk i at russerne ville trene delfinene til egen bruk.

Men fire år senere var de fleste av delfinene døde, ifølge The Guardian.

USA brukte sjøløver under Irak-krigen i 2003.

Ukrainas representant til Krim, Boris Babin sa i 2018 at delfinene døde som patrioter. Han hevder de nektet å følge russernes ordre, og dermed døde av sultestreik.

Russerne på sin side kalte dette propaganda, og svarte at delfinene enten var solgt eller hadde dødd av naturlige årsaker. I 2016 la imidlertid den russiske marinen ut en forespørsel om å kjøpe fem nye delfiner til anlegget i Sevastopol.

Bildet er tatt fra en treningsbase for delfiner i i San Diego i 2006.

Kan bli brukt i 30 år

Militære seler og hvaler trenes også opp ved Murmansk marinbiologiske institutt. Så sent som i 2017 skrev The Siberian Times at Russland jobber med å trene hvithvaler til å patruljere militærbaser i polare områder.

En video som er lagt ut av den russiske nettsiden Sputnik viser seler med den samme type stropper som den rømte hvithvalen i Vest-Finnmark hadde over hele kroppen.

Ifølge nettstedet tar det omtrent et og et halvt år å trene opp sjødyrene, som så kan tjenestegjøre i den russiske marinen så lenge som 30 år.