Høyesterett i Canada gjør lover mot prostitusjon ugyldige

Høyesterett mener lovene går på bekostning av de prostituertes sikkerhet, og dermed strider mot grunnlovens hensikt. - Sexarbeidere feirer verden over, sier sexarbeider Hege Grostad.

Dominatrix Terri-Jean Bedford er en av de tre kvinnene som trakk Canadas prostitusjonslovgivning for retten - og vant.

Prostitusjon er lovlig i Canada, men landets myndigheter har laget lover som gjør det vanskelig å utøve yrket:

Bordeller er forbudt, hallikvirksomhet er ulovlig og å forhandle med kunder i det offentlige rom er heller ikke lov.

Men i en enstemmig rettsavgjørelse på fredag bestemte landets høyesterett at disse lovene er ugyldige, fordi de bryter med individets rett på liv, frihet og sikkerhet.

— Parlamentet kan regulere samfunnet mot belastninger, men ikke på bekostning av helsen, sikkerheten og livene til de prostituerte, skrev høyesterettsdommer Beverly McLachlin i avgjørelsen.

Høyesterettsavgjørelsen kom som et resultat av at tre sexarbeidere prøvde prostitusjonslovene for retten, fordi de mener at loven gjorde tilværelsen mer utrygg.

— Dette handler ikke om prostitusjon bør være lovlig eller ikke. Det handler om parlamentets lover mot prostitusjon følger grunnlovens mønster. Jeg konkluderer med at de ikke gjør det, skrev McLachlin.

Mener loven går utover sikkerheten

Høyesterett skriver at loven mot hallikvirksomhet har vært for bred, og slett ikke rammer hallikene slik intensjonen var.

— Isteden straffer loven alle som lever av prostitusjon, uten å skille mellom dem som utnytter prostituerte og de som styrker sikkerheten deres, som for eksempel sjåfører, sjefer og livvakter, står det i dommen.

Loven mot bordellvirksomhet mener dommerne at går utover sikkerheten til kvinnene, fordi den også har rammet et senter for prostituerte kvinner i Vancouver. Ett par år etter at senteret ble stengt, ble en mann dømt for å drepe seks kvinner i samme by. De fleste av dem var prostituerte.

— En lov som forhindrer gateprostituerte å søke en sikkerhetshavn mens en seriemorder går løs, er en lov som har mistet sin mening, står det i dommen.

Høyesterett sendte lovene tilbake til parlamentet, med beskjed om at politikerne må endre dem iløpet av det neste året. Inntil da vil de gamle lovene mot prostitusjon fortsatt være gjeldende.

- Feirer over hele verden

— Jeg vet at sexarbeidere feirer over hele verden. Det ser jeg på sosiale medier, sier Hege Grostad. Hun er selv sexarbeider, dataingeniørstudent og styremedlem i De prostituertes interesseorganisasjon.

— Dette er en anerkjennelse av rettighetene til denne gruppen arbeidere. Høyesterett tar på alvor hvor skadelig kriminaliseringen er for dem det angår, blant annet med økt risiko for HIV og Aids, sier Grostad, og viser til en FN-rapport fra 2012 om sammenhengen mellom Aids og sexkjøpslovgivning i Asia og Oseania. 

Hun mener også at politikerne verden over bør være mer lydhøre overfor de som faktisk jobber i sexindustrien.

— Sexarbeidere ønsker en forbedret arbeidssituasjon, en anerkjennelse for at dette er arbeid og full avkriminalisering. 150 organisasjoner for sexarbeidere under paraplyorganisasjonen NSWP er entydige på dette ønsket, sier Grostad.

Håper på lovendring i Norge

Nå håper hun at norske politikere lærer av Canada, og avvikler både sexkjøpsloven og hallikparagrafen.

— Istedenfor å diskutere for og imot sexkjøp, bør man se på hva som er best for sexarbeiderne i Norge, sier Grostad.

— Men sexarbeidere har vel en økonomisk interesse av å være mot sexkjøpsloven?

— Slike spørsmål er ofte forsøk på å umyndiggjøre sexarbeideres kamp for rettigheter og beskyttelse mot vold. Forøvrig har resten av samfunnet økonomisk interesse av å anerkjenne sexarbeid som arbeid på grunn av de potensielle skatteinntektene, sier Grostad.

Venter på stortingsmelding

I Norge har det siden 2009 vært forbudt å kjøpe sex. Frp, Høyre og Venstre var mot innføringen av loven da den kom, og i regjeringserklæringen står det at loven skal evalueres.Tidligere denne måneden skrev Aftenposten at Justisdepartementet har gitt Vista Analyse AS jobben med å gjøre evalueringen, som skal være på departementets bord i midten av juni 2014. Etter at evalueringen er ferdig, vil det komme en stortingsmelding.

I starten av desember ville ikke justisminister Anders Anundsen flagge hva han mener om sexkjøpsloven.

Heller ikke Høyres parlamentariske leder Trond Helleland ville trekke noen konklusjon av evalueringen på forhånd