Verden

Tøff høringsrunde om Trumps innreiseforbud

Justisdepartementet i USA mener president Donald Trumps innreiseforbud er lovlig, mens motstanderne fremholder at endringene i utlendingspolitikken er ulovlig.

David Pearce og datteren Crissy Pearce var blant demonstrantene mot president Donald Trumps innreiseforbud tirsdag. De stilte utenfor ankedomstolen i San Francisco for å vise sin støtte til delstatene som har utfordret Trumps nye regler.
  • NTB

Begge parter ble hardt presset for dokumentasjon av sine påstander i høringen i den føderale ankedomstolen i San Francisco tirsdag ettermiddag.

Domstolen skal ta stilling til om den midlertidige førføyningen som opphever innreiseforbudet, fortsatt skal gjelde mens domstolene vurderer om innreiseforbudet er lovlig eller ikke. Det er lovet en «snarlig avgjørelse» i saken.

Advokat August Flentje fra Justisdepartementet forsvarte president Trumps endringer, som inkluderer et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Les også

Slik kan en dommer 3700 kilometer fra Det hvite hus stoppe Trumps innreiseforbud

Somaliere

Trump beordret endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA.

En av de tre dommerne i ankedomstolen, Michelle Friedland, ville vite om myndighetene faktisk har knyttet immigranter fra noen av de sju landene innreiseforbudet gjelder, til terrorisme.

Flentje trakk da fram at det var noen somaliere i USA som kan knyttes til den islamistiske gruppa al-Shabaab. Han sa videre at presidenten i USA har rett til å vurdere trusler mot nasjonal sikkerhet, og at de sju landene var på lista på grunn av avgjørelser tatt i Kongressen og av Trumps forgjenger, president Barack Obama, de siste to årene.

Flentje sa også at myndighetene er kjent med at utlendinger har blitt arrestert i USA etter 11. september-angrepene i 2001, men han framla ikke bevis for disse påstandene. Årsaken skal være at saken har utviklet seg så raskt at justisdepartementet ikke har hatt nok tid til å innhente dokumentasjon.

Les også

Folk strømmer til USA før innreiseforbud behandles

Diskriminering

Motparten i saken er delstatene Washington og Minnesota, som klaget innreiseforbudet inn og mente det er grunnlovsstridig, blant annet fordi det diskriminerer muslimer. En føderal dommer i Seattle ga dem medhold, og innreiseforbudet ble midlertidig opphevet.

Demonstranter sto utenfor rettshuset der saken om innreiseforbudet behandles.

Dommer Richard Clifton etterlyste bevis for at innreiseforbudet diskriminerer muslimer, og påpekte at han syns det kommer inn mer anklager enn bevis:

– Jeg syns ikke anklager holder i dette tilfellet, sa han.

Han sa videre at majoriteten av verdens muslimer ikke påvirkes, kun rundt 15 prosent, og da skjønte ikke dommeren hvordan innreiseforbudet skulle ses på som et forbud mot muslimer.

Jurist Noah Purcell, som representerer Washington, henviste til uttalelser fra Trump der han blant annet har sagt at han vil nekte alle muslimer adgang til USA.

Han mente videre at det ikke er nødvendig å bevise at innreiseforbudet skader alle muslimer, kun å vise at innreiseforbudet er motivert av religiøs diskriminering.

På direkten

Høringen foregikk på telefon og ble sendt direkte. Det ble trolig satt ny lytterrekord for en slik overføring, som ikke er dagligdags i USA, men etablert praksis i ankedomstolen for 9. distrikt. Det foreligger ikke sikre tall, men ifølge nyhetsbyrået AP var det godt over en million lyttere.

På YouTube var det på det meste mer enn 136.000 personer som fulgte diskusjonen, men argumentene og spørsmålene ble også fulgt på Facebook, en rekke nyhetstjenester på nett og på flere tv-stasjoner.

  1. Les også

    Verdens største IT-selskaper støtter kampen mot Trumps innreiseforbud

Les mer om

  1. USA
  2. Donald Trump