Verden

Engelsk folkedans i fare for å dø ut

Morrisdansen sliter med rekrutteringen fordi ungdom synes den er for pinlig.

Den tradisjonelle engelske folkedansen morrisdans står i fare for å dø ut. Ungdommen syns det er pinlig å iføre seg hatter på hodet og bjeller rundt beina for å kaste seg ut i slik dans.

Antallet dansere synker mens gjennomsnittsalderen på danserne øker, advarte forbundet Morris Ring mandag. I dag fins det mer enn 14.000 organiserte morrisdansere tilhørende over 200 lag rundt om i England.

– Det er en reell fare for at om 20 års tid er det ingen igjen, og det bekymrer meg sterkt. Unge mennesker skammer seg rett og slett ved tanken på å delta i denne dansen, sier Morris Rings leder Charlie Corcoran.

Paul Reece, som sitter i Morris Rings rådgivende utvalg, mener likevel det er håp om å redde den tradisjonsrike dansen.

– Vi har fortsatt tid på oss til å hente inn nytt blod foran vårens fruktbarhetsoffensiv, fastslår han.

Morrisdansens historie går tilbake til seinmiddelalderen, om ikke lenger, men det fins ikke belegg for teorien om at den har røtter i et førkristent fruktbarhetsritual. Ordet «morris» har ikke noe med biler å gjøre, men er trolig en forvanskning av «maurisk».