Aktivisten Osman Kavala dømt til livstid i fengsel i Tyrkia

Den 64 år gamle filantropen og aktivisten Osman Kavala er dømt til livstids fengsel i en tyrkisk domstol.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har krevd løslatelse av Osman Kavala.

Kavala var anklaget for å ha finansiert og organisert store demonstrasjoner mot den tyrkiske regjeringen i 2013 og et kuppforsøk i 2016. Han har nektet straffskyld for anklagene.

Fengselsdommen til Kavala gir ikke mulighet for prøveløslatelse. Syv andre tiltalte i saken ble dømt til 18 års fengsel hver.

De tre dommerne i saken ville ikke dømme Kavala for en separat tiltale om spionasje da de mente at det ikke var nok bevis for dette.

I 2020 ble Kavala kjent ikke skyldig etter tiltalen i forbindelse med hendelsene i 2013, men han ble raskt pågrepet igjen. Til sammen har han sittet i varetekt i over fire år uten dom.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har anklaget Kavala for å være agent for den amerikanske filantropen George Soros' angivelige nettverk.

I oktober truet Tyrkia med å kaste ut ambassadører fra ti vestlige land, deriblant Norge, etter at de kom med en felles protest mot fengslingen av Kavala. Trusselen ble senere trukket tilbake.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har krevd løslatelse av Kavala, men Tyrkia har nektet å etterkomme kravet. Europarådet har derfor satt i verk disiplinære tiltak og kan komme til å ekskludere eller frata Tyrkia stemmeretten.