Verden

Erna Solberg: Vil fremdeles ikke hjelpe IS-kvinnene til Norge

AMMAN (Aftenposten): Tyrkias angrep på Syria fører foreløpig ikke til noen endring i regjeringens politikk. IS-kvinner får ikke hjelp til å returnere til Norge.

De fleste kvinnene med IS-bakgrunn ble plassert i Al-Hol-leiren i Syria i våres.
  • Tor Arne Andreassen
    Journalist
  • Afshin Ismaeli
    Journalist

Situasjonen i det nordøstlige Syria, der flere norske IS-kvinner befinner seg, er blitt mer uoversiktlig og utrygg. Tyrkias angrep 9. oktober har allerede ført til at vaktholdet rundt IS-leirene – deriblant Al-Hol – er blitt mer enn halvert.

150 IS-kvinner og barna deres skal ha stukket av i forbindelse med at Tyrkia bombet mål like ved leiren i Ain Issa. Mange av dem voktes nå angivelig av Tyrkia-støttede militser.

Ledere for mange land – også Norge – har kritisert Tyrkia fordi de frykter at kampen mot Den islamske staten (IS) skal bli skadelidende.

Levekårene i Al-Hol-leiren ble i begynnelsen kritisert for å være elendige. De skal igjen ha blitt noe vanskeligere på grunn av Tyrkias angrep på Syria.

– Vi har ikke noen annen holdning

Likevel avviser statsminister Erna Solberg at noe må gjøres med de norske IS-kvinnene som er i leirene i Syria.

– Vi har ikke noen annen holdning til deres situasjon, sier Solberg i et intervju med Aftenposten i Amman. Der er hun blant annet for å diskutere hvordan man kan bekjempe radikalisering og ekstremisme.

Hun gjentar regjeringens politikk om at de vil bidra til å hente hjem foreldreløse barn, og at de i tillegg kan hente hjem barn hvis foreldrene samtykker til det.

– Vi har også vært veldig opptatt av å sikre medisinsk hjelp til det barnet som er sykt, sier Solberg.

Les også

Én uke gamle Bara er syrisk flyktning. Han skal slippe å bli tvangssendt til Syria.

Statsminister Erna Solberg var søndag på offisielt besøk i Jordan. Utenfor den jordanske Statsministerens kontor ble hun møtt med en parade.

Ingen flere barn har fått komme til Norge

Det står fast at Norge ikke skal bidra til å hente hjem kvinner eller menn som har reist til Syria og sluttet seg til IS. Kvinnene kan få komme inn i Norge hvis de kommer seg dit på egen hånd, noe som i praksis er svært vanskelig siden kvinnene holdes i varetekt i bevoktede leirer.

Fem foreldreløse barn ble tidligere i år hentet hjem fra Al-Hol-leiren til Norge.

Ingen av de norske IS-kvinnene som har barn, har villet sende barna sine fra seg. Kvinnene har argumentert med at det vil kunne traumatisere barna.

I sommer var det meget varmt i Al-Hol-leiren. Til vinteren kommer det til å bli meget vått og kaldt.

Innrømmer en vanskelig og uoversiktlig situasjon

I praksis har regjeringens politikk ført til at ingen av barna til IS-kvinnene har hatt noen sjanse til å komme til Norge. Det gjelder også en liten gutt som skal være meget syk, og denne guttens søster.

Statsministeren sier regjeringen har vært særlig bekymret for denne gutten.

– Hva gjør dere med den saken?

– Vi har forsøkt å skaffe medisinsk hjelp, og vi følger nøye med på om vi klarer å gjøre det, svarer hun.

– Gjør dere det?

– Akkurat for øyeblikket er det en vanskelig og uoversiktlig situasjon, innrømmer hun.

I Al-Hol-leirens anneks, der de utenlandske kvinnene med IS-bakgrunn befinner seg, går nesten alle kvinner med heldekkende, svarte klær.

Påtalemyndigheten må avgjøre selv

Både regjeringen og påtalemyndigheten har dessuten varslet at alle som har sluttet seg til IS, må regne med å bli straffeforfulgt for å ha sluttet seg til en terrorgruppe, noe som i Norge normalt straffes med flere års fengsel.

Det er blitt spekulert om hvorvidt Tyrkias aksjon kan øke faren for at noen IS-medlemmer rømmer. I en slik situasjon kan det tenkes at norsk påtalemyndighet bør hente IS-kvinnene til Norge for å sikre seg at de kan bli dømt, har noen ment.

Justisminister Jøran Kallmyr har sagt at det vil være helt opp til påtalemyndigheten hva de vil gjøre. Det samme blir gjentatt av statsminister Erna Solberg overfor Aftenposten.

Les også

Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger

En av de norske IS-kvinnene er plassert i leiren som kalle Al-Roj. Hun har en liten sønn.

– Norge følger med på hva andre land gjør

Statsministeren sier Norge følger aktivt med på hva andre land gjør, og om det kan oppstå noen kritiske situasjoner.

– Mange IS-kvinner ønsker å rømme, inkludert de norske. Kan de komme til å utgjøre en sikkerhetsrisiko?

– Vi kan ikke drive politikk basert på antagelser. De har trolig gjort handlinger som er i strid med norsk lov. Det er opp til påtalemyndigheten å vurdere rettergang, men det er ikke sikkert at de har noen rett til at norske myndigheter skal komme og hente dem, svarer statsministeren.

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)
  2. Erna Solberg