Verden

Internasjonal koalisjon ber om uavhengig utredning av årsaken til koronautbruddet

Australias statsminister Scott Morrison har sammen med EU tatt til orde for en uavhengig gransking av årsaken til utbruddet av det nye koronaviruset, og har fått bred tilslutning fra til sammen 120 land. Tirsdag vil WHO stemme over forslaget.
Pakker med importert australsk oksekjøtt i disken hos et supermarked i Beijing. Handelen mellom Kina og Australia trues av forslaget om en uavhengig gransking av koronaviruset. Mens Australia har tatt initiativ til en slik gransking, stiller Kina seg negativ og advarer om at forslaget kan få følger for handelsforbindelsene mellom de to landene.

En koalisjon av 120 stater under ledelse av EU og Australia vil be om en uavhengig gransking av utbruddet av koronaviruset når WHO samles mandag.

  • NTB

Mandag starter det 73. årsmøtet i Verdens helseorganisasjon (WHO) som blir gjennomført som et todagers nettmøte. Da vil Australia, EU, Den afrikanske union sammen med Storbritannia, New Zealand, Indonesia, Japan, Sør-Korea, Tyrkia og flere andre land be om en uavhengig utredning om opprinnelsen til COVID-19, skriver The Guardian.

Selve utkastet til en resolusjon nevner ikke Kina som land, men krever en upartisk, uavhengig og omfattende evaluering av den internasjonale responsen på pandemien. En avstemming om spørsmålet er ventet tirsdag.

Ønsket om en gransking av virusutbruddet er så langt ikke blitt imøtegått av Kina, som tvert imot har stilt seg ganske negative til forslaget. Australia er i klare ordelag blitt advart om at forholdet deres til Kina kan bli skadelidende. Allerede er deler av landets kjøtteksport til Kina blitt stanset, og videre er landets eksport av bygg truet med en toll på 80 prosent.

Statsminister Scott Morrison betegner kravet om en gransking av utbruddet som lite bemerkelsesverdig og har imidlertid ikke bøyd av. Han har de øvrige medlemmene av regjeringen bak seg, inkludert næringsminister Simon Birmingham. Birmingham opplever for øvrig at hans kinesiske motpart ikke lenger svarer på henvendelser fra ham, og sier til ABC News han har forsøkt å få i stand en samtale mellom de to næringsministrene siden Kina truet med ekstra toll, uten å få svar.

Utbruddet av koronavirus er sporet til millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Smitten ble først identifisert i desember, men kinesiske myndigheter stengte ned Wuhan 23. januar.

Les mer om

  1. Koronaviruset