Frykten sprer seg etter brunbjørnangrep i Romania

Tre menn er drept og flere bjørner påkjørt på trafikkerte veier. Nå frykter rumenere at bjørnebestanden er ute av kontroll.

En hannbjørn klatret over gjerdet til en skolegård i Transylvania-regionen i Romania 21. august i fjor, etter å ha tatt seg inn i flere boliger. Bjørnen ble skutt.

Tre menn er drept av brunbjørner i Romania på litt over en måned.

* En 61 år gammel fisker ble drept i oktober

* En 46 år gammel mann ble drept i oktober

* En 63 år gammel gjeter ble drept av en bjørn i november.

Romania har den største brunbjørnbestanden på det europeiske kontinentet. Bestanden har økt og er nå på rundt 6000 bjørner, melder BBC.

– Bestanden må ned, sier skogvokter Karoly Pal fra Transylvania til kanalen.

– Samme hvor jeg går, møter jeg folk som synes det er blitt for mange bjørner. Folk er redde for å gå utenfor landsbyen sin, og tvinges til å slutte med jordbruk, hevder han.

Kræsjer med biler og går inn i hus

Det har vært mange konfrontasjoner mellom rovdyrene og mennesker i Romania i det siste. Bjørner har også drept husdyr og vært involvert i en rekke kollisjoner med bil.

Sist helg ble en påkjørt bjørn med tre brukne bein liggende i veikanten i 19 timer, voktet av politiet, før den ble avlivet. Det kom sterk kritikk fra publikummere over at det ikke ble gitt fellingstillatelse tidligere.

Jegere ble tilkalt for å få has på brunbjørnen som tok seg inn på et skoleområde i fjor.

I fjor ble elever ved en ungdomsskole skremt da en brunbjørn tok seg inn i flere hus, drepte en geit og klatret over gjerdene til skolegården på en ungdomsskole i Transylvania-regionen. Bjørnen ble skutt og drept av en jeger.

Bjørnene blir nå mer og mer politisk omstridt, ifølge BBC, som viser til at politiker og regionleder Marius Pascan er blant dem som går til angrep på brunbjørnene og de som forsvarer dem. I en rekke innlegg på Facebook langer han ut mot brunbjørnene og deres forsvarere, og skriver at barn på vei til skolen er i fare.

Enkelte rumenere mener et forbud mot troféjakt på brunbjørner fra 2016 har ført til en økning i populasjonen. Andre hevder tallene på en voksende bjørnebestand er basert på utdaterte metoder og upålitelige anslag fra skogvoktere som ønsker å rapportere så mange skader som mulig, ifølge ekspert Csaba Domoikos fra naturverngruppen NGO Milvus Group til BBC.

Denne binnen med unge ble fotografert ruslende gatelangs i utkanten av Sinaia, nord for Bucuresti, i juni 2009.

Politisk debatt

Angrep fra bjørn øker også utenfor Romania, ifølge en forskningsartikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Her er brunbjørnangrep på mennesker over hele verden kartlagt fra 2000 til 2015. Halvparten av angrepene skjedde når folk kom over en binne med bjørnunger.

Angrepene har økt i frekvens, uavhengig av hvilke jaktregler som gjelder i de ulike landene, og skjer hyppigst i områder med høy tetthet av bjørn og lav tetthet av mennesker.

Fredelige norske bjørner

De aller fleste møter mellom bjørn og menneske skjer uten dramatikk i norsk natur. Brunbjørnen ser ikke på mennesker som et bytte, slik isbjørnen kan gjøre, og skandinavisk brunbjørn blir regnet som fredelig og mindre aggressiv overfor mennesker enn for eksempel grizzlybjørn.

Det er likevel viktig å ha respekt for brunbjørnen. Som med andre dyr, som for eksempel elgen, kan det oppstå konfrontasjoner som kan være farlige, bemerker forsker Siv Grethe Aarnes, laboratorieleder og molekylærbiolog ved NIBIO, i en artikkel om brunbjørnen på Forskning.no.

Man kan for eksempel møte på en binne med unger, og da vil bjørnen ha et sterkt forsvarsinstinkt. Nærvær av hunder kan også føre til at bjørner oppfører seg truende.

Over 100 år siden noen ble drept i Norge

På det norske fastlandet er det svært sjelden rovdyrangrep på mennesker, og det har sannsynligvis ikke forekommet dødelige bjørneangrep siden 1906.

Men gamle kirkebøker dokumenterer flere tidligere tilfeller av angrep på mennesker med dødelig utfall. Og bjørn har drept jegere i grensetraktene til Norge, på svensk og russisk side – også etter årtusenskiftet, ifølge en artikkel i Tidsskriftet Den norske legeforening.

Norsk brunbjørn i Vassfaret bjørnepark.

I 2018 ble det påvist minst 138 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser, opplyser rovdata.no.

Bestanden er lav i Norge sammenlignet med flere andre europeiske land. Men både i Norge og i resten av Europa har rovdyrbestanden vært økende de siste årene, noe som kan øke muligheten for konfrontasjon med mennesker.

I perioden 1095–2014 var det over dobbelt så mange dokumenterte angrep på mennesker fra brunbjørn som i perioden 1955–94.