Tredobling i antall voldtekter gjør at Nigeria erklærer krise

Antall voldtekter i Nigeria er tredoblet etter at koronatiltakene ble innført, ifølge myndighetene. Alle 36 delstater innfører strengere tiltak mot voldtekt.

  • NTB-AP

Guvernører over hele Nigeria har erklært krisetilstand som følge av utviklingen. Det skjer etter flere dager med protester over hele landet under slagordet #WeAreTired.

– Låst inne med sine overgripere

– Jeg vet at vi alltid har hatt voldtekt i dette landet, men med nedstengningen med folk i hjemmene sine på grunn av covid-19, så er kvinner og barn låst inne med sine overgripere, sier minister for kvinnesaker, Pauline Tallen.

Myndighetene har ikke lagt frem tall eller statistikk over hvor mange voldtekter som har skjedd. Nigeria innførte en nedstengning i store byer i mars, men siden har de begynt å gradvis gjenåpne landet.

Les også

Nigeria knytter 600 av nesten 1.000 uforklarlige dødsfall til covid-19

Vil se på lovendringer

En komité med medlemmer fra flere departementer skal utnevnes så raskt som mulig for å se på mulige lovendringer for å slå ned på seksuell vold.

President Muhammadu Buhari sa fredag at han er oppskaket over voldtektene, spesielt av unge jenter.

En kvinnelig student ble voldtatt og drept i en kirke i byen Benin, hvor hun hadde gått for å lese forrige måned. Torsdag ble fire menn arrestert i delstaten Benue for å ha voldtatt mindreårige i aldersspennet mellom 6 og 15 år. En av de mistenkte er anklaget for å ha voldtatt en sjuåring i en kirke.